W krajowym rejestrze jest sześć odmian soi o ocenionej w Polsce wartości gospodarczej (pięć wyhodowanych w Polsce i jedna z hodowli zagranicznej) oraz jedna, kanadyjska, której wartość gospodarcza została oceniona poza krajem. Wszystkie zarejestrowane odmiany nie są genetycznie zmodyfikowane.

Jeżeli odmianom zapewni się optymalne warunki uprawy: odpowiednie gleby (nieskłonne do zaskorupiania się), siew na przełomie kwietnia i maja, zastosowanie Nitraginy sojowej, odpowiednie nawożenie i pielęgnacja, można liczyć na plony nasion 2-3 t z hektara. Duże wahania temperatury i wilgotności w poszczególnych latach powodują, że w doświadczeniach plony spadały do 1,5 t z hektara.

Zamieszczone poniżej charakterystyki odmian zarejestrowanych, o zbadanej wartości gospodarczej w Polsce, powinny stanowić zachętę dla rolników, szczególnie z rejonów: południowo-wschodniego, południowo-zachodniego, centralnego, gdzie warunki klimatyczno-glebowe do uprawy soi są najkorzystniejsze. Określenie zróżnicowania wielu cech zamieszczonych w opisach ma charakter względny.

Progres (1981)
Odmiana przeciętnie plonująca, masa 1000 nasion średnia do dużej, barwa nasion żółta, znaczka - brązowa. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość duża. Zawiera nieco mniej tłuszczu surowego i ma trochę niższe rośliny w porównaniu z pozostałymi odmianami zarejestrowanymi. Osadzenie najniższych strąków – średnie. Dojrzewa o kilka dni wcześniej niż pozostałe odmiany. Wyleganie przed zbiorem - małe.
Hodowca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Nawiko (1991)
Odmiana ta plonuje przeciętnie i ma małą masę 1000 nasion, ale wyróżnia się dość wysokim osadzeniem najniższych strąków, co jest ważne przy zbiorze kombajnowym. Barwa nasion żółta, znaczka ciemnobrązowa. Zawartość białka ogólnego w nasionach – średnia, względnie mniejsza tłuszczu surowego. Rośliny są średniej wysokości. Jest odmianą dojrzewającą w terminie średnim do dość wczesnego. Wyleganie przed zbiorem dość małe.
Hodowca: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin.

Aldana (1992)
Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, potwierdzającym się w latach o niezbyt sprzyjającym dla soi przebiegu pogody. Masa 1000 nasion – duża, nasiona o dość dużej zawartości tłuszczu surowego, średniej białka ogólnego. Nasiona są żółte, a znaczek ciemnobrązowy. Średnio wysokie rośliny mają trochę niżej osadzone najniższe strąki w porównaniu z pozostałymi odmianami. Dojrzewa w terminie średnim do dość wczesnego. Rośliny zachowują dobrą sztywność do końca wegetacji.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.

Mazowia (1998)
Odmiana plonująca przeciętnie, ma średnią masę 1000 nasion, nieco mniejszą zawartość białka ogólnego w nasionach, rekompensowaną przez dużą zawartość tłuszczu surowego. Nasiona cechują się żółtą barwą i ciemnobrązowym znaczkiem. Zarówno wysokość roślin, jak i osadzenie najniższych strąków – średnie. Dojrzewanie średnie do dość wczesnego. Rośliny zachowują dość dobrą sztywność aż do zbioru.
Hodowca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Augusta (2002)
Plon zbliżony do małego, ma dość drobne nasiona – żółte, z ciemnobrązowym znaczkiem, o średniej zawartości białka ogólnego i tłuszczu surowego. Rośliny średniej wysokości mają dość wysoko osadzone najniższe strąki – cecha umożliwiająca zmniejszenie strat w czasie omłotu. Dojrzewa w terminie średnim do dość wczesnego. Wyleganie przed zbiorem małe.
Hodowca: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin.

Oac Vision (2004)
Odmiana kanadyjska o bardzo dużym potencjale plonowania, a także dużych nasionach barwy żółtej i z żółtym znaczkiem. Zawartość białka ogólnego i tłuszczu surowego w nasionach – średnia. Do końca wegetacji charakteryzuje się dobrą sztywnością średnio wysokich roślin. Wysokość osadzenia najniższych strąków średnia do dużej. Termin dojrzewania – średni do dość wczesnego. Wyleganie przed zbiorem nieznaczne.
Pełnomocnik hodowcy: Prograin Soja Partnerzy Polska.

Źródło: "Farmer" 07/2005

Sprawdź ceny kontraktów terminowych