Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępnie wyniki plonowania soi w 201& r. w doświadczeniach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). W badaniach wzięło udział 10 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian i aż 18 odmian pochodzących z Katalogu wspólnotowego (CCA) (odmiany zaproponowane przez hodowców lub ich, przedstawicieli). Poszerzenie doboru odmian jest wynikiem innowacyjnych modyfikacji badań odmianowych dla soi, wdrożonych przez COBORU w sezonie wegetacyjnym 2017.

Wyniki (niektórych odmian) przedstawiono na tle poprzednich dwóch sezonów. Na ich podstawie można wywnioskować, że soja plonowała najwyżej od trzech lat. Wyniki z roku 2017 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane. Mają one zatem charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne.

Odmiany pogrupowano ze względu na długość wegetacji, a w ramach każdej grupy wczesności w kolejności malejących wyników plonowania w roku 2017.

A jak plonowały ustalony przez COBORU wzorzec?

Wzorzec w 2017 r. ( średnia plonowania z siedmiu wybranych zarejestrowanych odmian); plonował na poziomie 33,6dt/ha. Dojrzałość żniwną osiągniął po 135 dniach od siewu (18.09.2017r.)
W 2016 r. i w 2015 r. (średnia z odmian zarejestrowanych, z wyłączeniem odmiany Augusta) wzorzec odpowiednio plonował: 31,8dt/ha -dojrzałość żniwną osiągnięto po 132 dniach od siewu (11.09.2017r.) oraz 20,1 dt/ha- -dojrzałość żniwną osiągnięto po 133 dniach od siewu (10.09.2017r.)

Które odmiany plonowały najwyżej?

Bardzo wczesne i wczesne:

• Bohemians (CCA) - 98proc. wzorca (dojrzałość żniwną osiągnęła po 130 dniach od siewu)
• Adsoy (CCA) - 93 proc. wzorca (130 dni)
• Erica - 88 proc. wzorca (128 dni)
• Paradis - 81 proc. wzorca (125 dni)
• Augusta - 80 proc. wzorca (125 dni)

Średniowczesne i średniopóźne:

• Abelina - 115 proc. wzorca (133 dni)
• Merlin (CCA) - 111 proc. wzorca (132 dni)
• Sirelia (CCA) - 110 proc. wzorca (136 dni)
• SG Anser (CCA) - 107 proc. wzorca (134 dni)
• Moravians (CCA) - 106 proc. wzorca (136 dni)
• Mavka – 103 proc. wzorca (135 dni)
• Silesia (CCA) – 100 proc. wzorca (136 dni)
• Maja - 94 proc. wzorca (135 dni)
• Sculptor 90 proc. wzorca (134 dni)

Późne: 

• Melanie - 111 proc. wzorca (139 dni)
• Brunensis (CCA) - 111 proc. wzorca (139 dni)
• Lissabon (CCA) – 107 proc. wzorca (140 dni)
• Protina (CCA) - 104 proc. wzorca (141 dni)
• Aligator - 103 proc. wzorca (139 dni)
• Sultana (CCA) – 97 proc. wzorca (141 dni)
• Madlen - 93 proc. wzorca (140 dni)

Bardzo późne:

• Bettina (CCA) - 117 proc. wzorca (148 dni)
• Kofu (CCA) - 115 proc. wzorca (145 dni)
• Petrina 109 – 109 proc. wzorca (141 dni)
• Korus (CCA) – 109 proc. wzorca (145 dni)
• Naya (CCA) – 108 proc. wzorca (150 dni)
• RGT Shouna (CCA) 98 proc. wzorca (146 dni)