Kod dziesiętny jest oparty na podziale rozwoju roślin na 10 dużych faz (0 - 9). Każda taka jednostka dzieli się z kolei na 10 podrzędnych, dwucyfrowych stadiów. Kod pozwala dokładnie określić stadia rozwojowe roślin podczas wegetacji. Dzięki temu możliwe jest porównywanie rozwoju roślin w różnych warunkach.

0 - Kiełkowanie: 00 - spoczynek nasion; 01 - początek pęcznienia nasion; 03 - nasiona napęczniałe; 05 - pojawienie się korzonka zarodkowego; 06 - wydłużanie się korzonka zarodkowego, widoczne włośniki; 07 - pojawianie się hypokotylu i liścieni; 08 - wzrost hypokotylu i liścieni.

10 - Wzrost siewek: 11 - pojawienie się liści; 12 - widoczny pierwszy pojedynczy liść, rozwój liści prostych, brzegi liście się nie stykają.

20 - Rozwój pędu: 21 - pierwszy całkowicie wykształcony liść pojedynczy na pierwszym węźle.

30-40 - Wydłużanie się pędu głównego: 31 - w pełni wykształcony liść złożony trójdzielny w węźle pąkowym; 32-36 - całkowicie wykształcone liście trójdzielne, wyrastające w węzłach od 3 do 7; 37-48 - całkowicie wykształcone liście trójdzielne, wyrastające w węzłach od 8 do 19; 49 - całkowicie wykształcone liście trójdzielne, wyrastające w węzłach powyżej 19.

50 - Tworzenie pąków: 51 - pierwszy pąk kwiatowy widoczny na dowolnym węźle pędu głównego; 59 - liczne pąki kwiatowe na pędzie głównym.

60 - Kwitnienie: 61 - początek kwitnienia; jeden otwarty kwiat na pędzie głównym na węzłach od 2 do 6; 62 - jeden otwarty kwiat na pędzie głównym na węzłach od 7 do 11; 63 - jeden otwarty kwiat na pędzie głównym na węzłach od 12 do 16; 64 - jeden otwarty kwiat na pędzie głównym powyżej węzła 17; 65 - pełnia kwitnienia, większość kwiatów otwarta.

70 - Rozwój strąków: 71 - początek rozwoju strąków, pierwszy strąk na pędzie głównym w węzłach od 2 do 11; 73 - strąki długości 5-10 mm w węzłach od 2 do 11; 75 - główny okres rozwoju strąków, strąki długości 15-20 mm na czterech głównych węzłach pędu głównego z rozwiniętymi liśćmi.

80 - Rozwój nasion: 81 - strąki na czterech górnych węzłach pędu głównego z rozwiniętymi liśćmi o długości 3 mm; 83 - strąki na czterech górnych węzłach pędu głównego z rozwiniętymi liśćmi, z nasionami zielonymi, wypełniającymi wgłębienie strąka; 89 - jeden całkowicie żółty lub brązowy strąk na roślinie.

90 - Dojrzewanie: 92 - dojrzałość pełna lub żniwna: ok. 95 proc. strąków brązowych, nasiona twarde, nie dające przeciąć się paznokciem.

Źródło: "Farmer" 14/2005

Sprawdź ceny kontraktów terminowych