Szacunki produkcji słonecznika w Unii w sezonie 2015/16 z grudnia 2015 zmniejszyły się o 0,04 mln t. wobec październikowych i oceniane są na 7,76 mln t. - jest to poziom najniższy od 3 lat.

Wobec poprzedniego sezonu redukcje dotknęły wszystkich większych producentów i największe dotyczą Francji, Hiszpanii oraz Rumunii. Spadek produkcji o 13 proc. przyczyni się do istotnego spadku podaży w bieżącym sezonie ocenianym na 11 proc. do ok. 8,7 mln t, czyli najniższego od sezonu 2012/13.

Przerób w sezonie 2015/16 nie będzie równomiernie rozłożony, ponieważ w pierwszych 3 miesiącach był on wyższy niż sezon wcześniej i osiągnął 1,7 mln t. Pod wpływem spadku podaży przerób słonecznika w sezonie 2015/16 powinien znaleźć się na poziomie najniższym od 3 lat tj. 6,9 mln t, co przyczyni się do spadku podaży oleju oraz śruty słonecznikowej.

Niedobory słonecznika w UE spowodują, że eksport skurczy się o 37 proc., a import ma zwiększyć się o 7 proc. do 360 tys. t. W trakcie bieżącego sezonu o około 28 proc. zmniejszą się zapasy słonecznika w Unii i pod jego koniec zapasy mają być na poziomie do 0,5 mln ton.

Tymczasem globalna produkcja słonecznika w sezonie 2015/16 powinna wzrosnąć z 40,7 mln t. do 41,5 mln t. dzięki wzrostowi produkcji w Rosji, na Ukrainie, USA, Chinach i prawdopodobnie także w Argentynie, informuje FAMMU/FAPA za Oil World.

Podaż słonecznika wzrośnie o 0,62 mln t do 44,1 mln ton, czyli zbliżona do rekordowego poziomu sezonu 2013/14. Wzrost podaży wpłynie na wzrost globalnego przerobu o około 1 proc. do 36,8 mln t. Wzrost produkcji słonecznika w Rosji i na Ukrainie wchłonie głównie przemysł przetwórczy tych państw i nie należy raczej spodziewać się wzrostu podaży eksportowej z tego kierunku.