Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozuje, że w okresie lipiec 2011-czerwiec 2012 eksport nasion rzepaku może wynieść 190 tys. t wobec 379 tys. t w sezonie 2010/2011. Zdaniem ekspertów Instytutu przyczyną takiej sytuacji jest spadek wywozu surowca. W wypadku importu IERiGŻ przewiduje, że wyniesie on 350 tys. t wobec 267 tys. t w sezonie poprzednim.

Mimo prognozowanego wzrostu importu i spadku eksportu rzepaku - w warunkach istotnego spadku zbiorów w Polsce i niskich zapasów początkowych - w m sezonie podaż surowca w kraju będzie niższa niż w sezonie ubiegłym. Może to skować obniżką przerobu nasion rzepaku.