Z informacji Banku Gospodarki Żywnościowej wynika, że według wstępnych danych handlowych Ministerstwa Finansów w ciągu pierwszych dwóch miesięcy eksport oleju rzepakowego z Polski osiągnął poziom 6,5 tys. t i 6,8 mln EUR. Największym odbiorcą oleju były Czechy (do których trafiło ok. 45 proc. eksportu, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym) oraz Niemcy (ok. 24 proc. w wywozie ogółem). W analogicznym okresie ubiegłego roku wywóz oleju był znacznie wyższy, wynosząc 44,8 tys. t i 28,5 mln EUR. Najwięcej wówczas zakupiły Niemcy oraz Austria.

Import oleju rzepakowego do Polski osiągnął poziom 4,2 tys. t i 4,1 mln EUR wobec ok. 3 tys. t i 2,4 mln EUR w analogicznym okresie 2010 roku.