Ankietą objęci byli członkowie PSPO, których łączny przerób stanowi około 96 proc. krajowego przetwórstwa rzepaku. Spadek przerobu był niższy niż spadek samej produkcji rzepaku, która wg danych GUS spadła względem 2009 r. o 16,8 proc. do 2,077 mln ton.

W pierwszej połowie sezonu 2010/2011 zakłady tłuszczowe przerobiły łącznie 1,170 mln ton nasion i wyprodukowały 484 tys. ton oleju oraz 644 tys. ton śruty rzepakowej i 50 tys. ton makuchu.

W czasie od stycznia do grudnia 2010 r. zakłady przerobiły 2,23 mln ton nasion rzepaku, czyli 100 tysięcy mniej niż w tym samym okresie 2009 r. Rok 2009 był rekordowym, zarówno jeśli chodzi o krajową produkcję rzepaku (2,5 mln ton) jak i przerób. W dalszym ciągu jest jednak spora rezerwa względem mocy przerobowych zainstalowanych w naszym kraju, które wg analizy PSPO wynoszą około 3,4 mln ton nasion. Branża tłuszczowa jest zatem przygotowana na przerób dodatkowego miliona ton rzepaku, jeśli tylko wykorzystany będzie potencjał drzemiący w uprawie rzepaku.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych