• Stan rzepaku uzależniony jest od terminu siewu, warunków polowych oraz siedliskowych, a także przyjętej technologii uprawy.
  • W tym roku terminy siewu rzepaku były niezwykle zróżnicowane czasowo.
  • Jakość wschodów oraz ich tempo bardzo silnie uzależnione były od lokalnych czynników.
  • Przed spoczynkiem zimowym rzepak powinien wytworzyć co najmniej 10-12 liści i szyjkę korzeniową o grubości powyżej 1 cm, a system korzeniowy sięgać w głąb gleby na ponad 25 cm.
  • Sprawdzamy zatem, jak wygląda sytuacja na plantacjach rzepaku, bo kondycja roślin w tym roku jest bardzo zróżnicowana nie tylko w obrębie regionów, lecz także gospodarstw.

Rzepak jesienią buduje fundament pod przyszły plon. Ustala się wstępna obsada roślin, rozwija system korzeniowy i szyjka korzeniowa, która jest magazynem substancji zapasowych. Przed spoczynkiem zimowym rzepak powinien wytworzyć co najmniej 10-12 liści i szyjkę korzeniową o grubości powyżej 1 cm, a system korzeniowy sięgać w głąb gleby na ponad 25 cm. Programuje się także pokrój roślin, w tym przede wszystkim kształtują zawiązki przyszłych pędów bocznych, które są silnie skorelowane z wytworzoną jesienią liczbą liści. Rozeta natomiast przed zimą powinna być nisko osadzona, krępa, a ogonki liściowe jak najkrótsze. Taki pokrój roślin daje największe szanse na przezimowanie roślin.

Czy początek jesiennej wegetacji tej uprawy był korzystny z punktu widzenia wypracowania pierwszych elementów struktury plonu? Niestety, nie wszędzie poszło gładko i bez problemów. Stan rzepaku uzależniony jest od terminu siewu, warunków polowych oraz siedliskowych, a także przyjętej technologii uprawy. Są plantacje w bardzo dobrej kondycji, a także bardzo słabe, na pograniczu decyzji o likwidacji. W tym sezonie mieliśmy również do czynienia z przesiewami.