Plantacje rzepaku ozimego w kraju są zróżnicowane, rozpiętość faz rozwojowych - szeroka. Wszystko zależy od terminu, w jakim rośliny zostały wysiane oraz warunków wilgotnościowych i glebowych w danym rejonie. W tym roku z siewem rzepaku ozimego rolnicy raczej nie zwlekali, a nawet siali wcześniej. W niektórych rejonach w zachodnim pasie Polski już ok. 10 sierpnia. Na wschodzie kraju także na początku terminów zalecanych. W tej części Polski plantacje siane przed 15 sierpnia prezentują się lepiej. Rzepak siany później długo wschodził - zdarzało się, że rolnicy decydowali się na likwidację uprawy i wysiewali pszenicę ozimą.

Zrzut ekranu 2019-11-22 o 14.11.11.png
Zrzut ekranu 2019-11-22 o 14.11.11.png