Nasza redakcja odwiedza różne plantacje w kraju. Tym razem udaliśmy się do Sielinka, w woj. wielkopolskim , gdzie bliżej przyglądaliśmy kondycji roślin.

W odwiedzonej plantacji rzepaku na początku wegetacji dokuczliwe były szkodniki: pchełki i mszyce, silnie atakowała także śmietka kapuściana. Z tego względu w Sielinku zdecydowano się dwukrotny zabieg zwalczania szkodnika.

O dotychczasowej agrotechnice rzepaku ozimego w Sielinku, kondycji upraw, przebiegu tegorocznej wegetacji jesiennej opowiada Łukasz Kuleczka z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim.

Odwiedziliśmy także powiat obornicki, w woj. wielkopolskim. Tu znajduje się plantacja rzepaku ozimego – jedno z pól, na którym byliśmy w czasie siewów.

Z kolei na Mazowszu pod koniec I dekady grudnia kondycję zasiewów rzepaku ozimego można określić jako przeciętną. Są plantacje na których rośliny prezentują się znakomicie, ale łatwo też znaleźć takie na których są niedożywione.

Na Lubelszczyźnie stan rzepaków terminowo sianych na plantacjach, które nie mają większych błędów agrotechnicznych jest dość dobry.