Specjaliści z firmy PROCAM zlustrowali plantacje rzepaku w gminie Prabuty, powiecie kwidzyńskim województwo pomorskie. Jak zauważają dla prawidłowej oceny stanu fitosanitarnego upraw, lustracja powinna oddawać faktyczny stan plantacji.

W celu prawidłowej lustracji pola, najlepiej określić stan roślin dzieląc pole np. po przekątnej i w tej linii, w równych odcinkach pobierać próby roślin po 25 szt. Jednocześnie koniecznie w ocenie trzeba uwzględnić obszary większego ryzyka, czyli wszelkie zagłębienia oraz także miejsca odsłonięte, narażone na silne oddziaływanie wiatru i niskich temperatur. Na podstawie analizy roślin obliczyć można średnią wielkość uszkodzeń na plantacji.

Doradcy PROCAM na korzeniach roślin lustrowanej plantacji obserwowali ślady żerowania szkodników glebowych, w tym śmietki kapuścianej. To szkodnik, który widoczny był na jesieni w wielu plantacjach w różnych rejonach kraju. Na części roślin odnotowano także galasy, a w nich żyjące, zdrowe larwy chowacza galasówka. Uszkodzenia korzeni powodowane przez szkodniki w połączeniu z brakiem okrywy śnieżnej i niską temperaturą przyczyniły się do problemów z zimowaniem takich roślin rzepaku.

Kiła kapustnych także osłabiła system korzeniowy. Wystąpienie choroby, śmietki kapuścianej i potem niesprzyjające warunki pogodowe szybko zadziałały niekorzystnie na osłabione rośliny rzepaku, które w znacznym proc. wymarzły. Na części roślin rzepaku powstałe uszkodzenia mrozowe spowodowały rozwój szarej pleśni.

Na plantacjach zagrożeniem jest sucha zgnilizna kapustnych, która mogła rozwijać się na roślinach w ciepłym grudniu i stanowi źródło dla wiosennych infekcji. W plantacjach rokujących, u roślin gdzie stożki wzrostu nie wymarzły, korzenie są zdrowe warto w ocenie plantacji wziąć pod uwagę stan zachwaszczenia.

Dołącz do dyskusji na forum. farmer.pl  Zabierz głos w temacie: oprysk grzybowy w rzepaku!

Podziel się uwagami w temacie: chowacze, słodyszek i..!