Plantatorzy stają przed dylematem: zebrać rzepak wcześniej, licząc się z obniżonym o kilkanaście procent plonem, czy nie wykorzystać tego czasu, narażając się na późniejsze spiętrzenie prac żniwnych przy niepewnej pogodzie? W tym okresie każdy dzień zmarnowany w oczekiwaniu aż rośliny dojrzeją, oznacza stratę. Najlepszym rozwiązaniem jest możliwość sterowania dojrzewaniem, a więc terminem zbiorów. Tę możliwość daje desykacja.

Oprócz wyrównania dojrzewania i jego przyspieszenia, desykacja przynosi wiele innych korzyści. Do najważniejszych należy ułatwienie omłotu. Mniejsza wilgotność masy roślinnej poddawanej omłotowi wpływa na wzrost wydajności kombajnu nawet o 18 proc. Dzięki dosuszeniu zielonych części roślin rzepaku oraz chwastów, w zespole tnącym kombajnu nie powstają zatory. Ułatwione jest również oddzielanie nasion od łuszczyn i łodyg. Desykacja przyspiesza więc nie tylko termin, ale też tempo zbioru. Jednocześnie, dzięki większej sprawności omłotu zmniejszeniu ulega zużycie paliwa.

Kolejnym, ważnym aspektem desykacji jest podnoszenie jakości uzyskiwanego surowca. Nasiona są bardziej wyrównane i mają mniejszą wilgotność, co pozwala zaoszczędzić na ich późniejszym dosuszaniu. Dzięki lepszemu omłotowi zawierają również mniej zanieczyszczeń.

Desykację należy przeprowadzić na 14 dni przed planowanym zbiorem. Jednakże, wjazd ciągnikiem lub samojezdnym opryskiwaczem w gęsty, splątany łan nie pozostaje obojętny dla roślin. Łuszczyny pękają pod wpływem mechanicznych bodźców, a nasiona osypują się. Łan jest ugniatany, co utrudni jego podbieranie przez kombajn w trakcie żniw. Ponadto, kierowca nie zawsze dokładnie trafia w tor przejazdu, w efekcie rozjeżdżając rośliny. Czy zabieg desykacji gwarantuje pokrycie strat spowodowanych dodatkowym przejazdem? Próby odpowiedzi na to pytanie podjęła się niemiecka firma Feiffer Consult, przeprowadzając w 2007 r. polowe próby desykacji rzepaku przed żniwami.

Badania te wykazały, że w 2-metrowej koleinie po przejeździe samojezdnego opryskiwacza na wysokich kołach, łączne straty plonu wyniosły 27 proc. Wielkość tych strat ulega jednak zrelatywizowaniu w zależności od szerokości pasa roboczego. W przypadku pasa o szerokości 18 m, straty zmniejszyły się do 3,2 proc., przy pasie 24-metrowym - do 2,6 proc., natomiast przy 36-metrowym - do 1,6 proc. W badaniach tych zwyżka plonu po desykacji wyniosła ok. 3 proc, a więc była niewiele większa lub wręcz na granicy strat powodowanych wykonaniem zabiegu. Szacując opłacalność nie należy jednak zapominać o innych korzyściach, takich jak 15-procentowy wzrost wydajności omłotu, 34-procentowe zmniejszenie zużycia paliwa przez kombajn oraz mniejszej wilgotności i większej czystości zebranego surowca, dzięki czemu zmniejszyły się nakłady na ich doczyszczanie i dosuszanie. Według szacunków przeprowadzonych przez Feiffer Consult, przy plonie 4,5 t/ha i cenie skupu 300 €/t, desykacja przyniosła korzyści finansowe w wysokości 89 €/t, przy czym zysk (po odjęciu kosztów zabiegu i poniesionych strat) wyniósł od 14 do 37 €/ha, w zależności od szerokości pasa roboczego.

Większej zwyżki plonu, a tym samym osiąganych zysków, można spodziewać się w przypadku poprzedzenia desykacji zabiegiem sklejania łuszczyn (więcej w artykule "Zatrzymać nasiona w łuszczynach").

Wybór preparatu do desykacji należy uzależnić od stopnia zachwaszczenia łanu. Na plantacjach wolnych od chwastów można zastosować takie preparaty jak: Basta 150 SL (substancja aktywna: glufosynat amonowy), Reglone 200 SL (jon dikwatu) lub Spotlight Plus060 EO (karfentrazon etylowy).

W przypadku plantacji zachwaszczonych najlepiej zastosować herbicyd totalny zawierający glifosat, np. GlifoMax 360 SL, Glyfos  360 SL, Klinik Duo  360 SL, Kosmik   360 SL, Roundup  360 SL.