Rzepak ozimy w Europie oraz jary (canola) na innych kontynentach jest rośliną uprawną o istotnym znaczeniu gospodarczym.

W ostatnich latach powierzchnia jego uprawy w naszym kraju rośnie. Przez to przerwa w jego uprawie na tym samym polu jest krótsza niż zalecane 4 lata. Smutną rzeczywistością mającą podłoże ekonomiczne, jest ograniczenie płodozmianu do zbóż i rzepaku, zasiewanych przemiennie.

Zawężenie płodozmianu stało się powodem nasilonego porażenia roślin uprawnych przez wiele chorób. Dotyczy to oczywiście także rzepaku. Jedną z ważniejszych chorób jest sucha zgnilizna kapustnych powodowana przez Leptosphaeria biglobosa, L. maculans (stadium konidialne: Phoma lingam).

Choroba ta może występować przez cały okres wegetacji rzepaku. Straty przez nią powodowane sięgają nawet 20-30 proc. plonu nasion.

Od lat podejmowane są starania w kierunku zmniejszenia skali zagrożenia.

Placówki naukowe i firmy hodowlano- nasienne prowadzą prace nad uzyskaniem odmian o podwyższonej odporności na tę chorobę. Wiele z nich już trafiło do praktyki rolniczej.

Niestety, osiągnięcia hodowców nie rozwiązują problemu. Wprowadzona do odmiany odporność jest cechą, która po kilku latach uprawy odmiany bywa przełamywana przez sprawców chorób. Stąd nieocenionym wsparciem dla plantatorów rzepaku ozimego są osiągnięcia firm agrochemicznych, pracujących nad preparatami grzybobójczymi, pozwalającymi ograniczyć straty plonu nasion, powodowane przez suchą zgniliznę.

ZA PRAWA NIE WYSTARCZY

Pierwszym zabiegiem, który ogranicza obecność sprawców suchej zgnilizny kapustnych, jest zaprawienie materiału siewnego. Zasadnicze znaczenie w ograniczeniu choroby mają jednak zabiegi opryskiwania w czasie wegetacji rzepaku. Pierwszy taki zabieg wykonuje się już jesienią, gdy rośliny mają co najmniej 6-8 liści właściwych.

Drugi zabieg można wykonać na wiosnę, po ruszeniu wegetacji roślin. Jeżeli nie chroniono przy pomocy fungicydów plantacji jesienią, to prawie zawsze istnieje potrzeba wykonania zabiegu wczesną wiosną. W późniejszym czasie przed suchą zgnilizną nie chroni się rzepaku, ponieważ zabiegi te nie przyniosłyby oczekiwanego efektu.

Skuteczne zwalczanie jest możliwe tylko wtedy, gdy producent dobrze potrafi rozpoznać porażenie roślin przez sprawców suchej zgnilizny kapustnych.

Jak wspomniano, rośliny mogą chorować już w stadium siewki. Po porażeniu w części podliścieniowej powstaje nekroza na powierzchni, na której znajdują się owocniki stadium konidialnego grzybów. Zaatakowana siewka zamiera krótko po wschodach. Do intensywnych infekcji dochodzi także w okresie rozwoju pierwszych liści właściwych. Objawami porażenia roślin są chlorotyczne plamy, na których w krótkim czasie pojawiają się ciemne owocniki stadium - Phoma lingam, z których uwalniają się liczne zarodniki konidialne. W zależności od odporności odmiany, plamy występują pojedynczo lub jest ich kilkanaście na pojedynczej blaszce liściowej. Zastosowane zaprawy nasienne mogą hamować rozwój choroby w tym okresie, ale nie są w stanie jej wyeliminować.

Opryski z użyciem środka grzybobójczego zmierzające do zniszczenia grzybów powodujących suchą zgniliznę kapustnych, wykonuje się po sprawdzeniu, czy został osiągnięty ekonomiczny próg szkodliwości. Gdy na 10-20 proc. ocenianych roślin stwierdzamy objawy porażenia - np. w postaci plam na liściach z owocnikami, to jest to sygnał osiągnięcia progu ekonomicznej szkodliwości, a zatem zabieg chemiczny jest zasadny i konieczny.

DWA GRZYBY , JEDNA CHOROBA

Na wstępie wspomniano, że suchą zgniliznę powodują dwa gatunki grzyba.

Konsekwencją tego są zróżnicowane objawy, co niewątpliwie utrudnia identyfikację choroby. Przed ukazaniem się właściwych plamistości w miejscach porażenia, powstaje chlorotyczna lub zielonożółta plama, która następnie zmienia barwę. Jeżeli jest ona spowodowana przez grzyb L. biglobosa, to przeważnie jest barwy beżowej lub żółtej z brązową obwódką. Z kolei L. maculans objawia się w postaci zielono-szarych plam, które z czasem przemieniają się na jasnoszare i nie są otoczone brązową obwódką. Plamy na liściach często przylegają do nerwów liściowych.

Mają zróżnicowany kształt, najczęściej są owalne. Wielkość plam też jest zróżnicowana, ich długość i szerokość wynosi od 0,5 cm do 2 cm. Wspólną cechą i objawem etiologicznym jest obecność owocników grzyba (piknidiów), co widoczne jest w postaci czarnych najczęściej licznych punktów, rozproszonych na powierzchni plamy. Opisane objawy na liściach widoczne są przez cały sezon wegetacyjny. Tkanka plam jest stopniowo niszczona przez grzyb i po pewnym czasie może się wykruszyć.

Wtedy obserwuje się w miejscu porażenia "dziurę" otoczoną chlorotyczną lub brązową obwódką.

Wiosną i latem grzyby powodujące suchą zgniliznę atakują także pęd główny i rozgałęzienia boczne rzepaku. Spowodowane przez nie plamy obejmują prawie 3/4 (rzadziej cały) obwodu łodygi.

Gdy plamy wywoływane są przez L. biglobosa, to ich barwa jest brązowa lub szara, a na powierzchni plam widoczne są czarne piknidia. W przypadku tego sprawcy choroby, plamy usytuowane są najczęściej kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów nad powierzchnią gleby.

Z kolei plamy powodowane na łodygach przez L. maculans mają barwę brązową lub brunatnobrązową i również pokryte są licznymi owocnikami widocznymi jako czarne punkty. Plamy powodowane przez L. maculans obserwowane są najczęściej na podstawie łodygi i w części przyziemnej łodygi do 5-15 cm nad glebą. Skutkiem porażenia szyjki korzeniowej przez suchą zgniliznę jest odcięcie dopływu wody i substancji pokarmowych do różnych części roślin, a w okresie dojrzewania wyleganie rzepaku. Oba gatunki grzybów atakują także łuszczyny.

Plamy na nich mają podobny wygląd jak opisano powyżej, tylko z oczywistych względów są niewielkie. Porażenie łuszczyn jest równoznaczne z możliwością przenoszenia się choroby wraz z nasionami.

Zarodniki grzyba Phoma lingam trafiają też na nasiona inną drogą - z porażonych pędów podczas omłotów.

GROŹNE RESZTKI POŻNIWNE

Główne źródła infekcji zasiewów rzepaku to pozostawione na polach resztki nieprzyoranych części roślin rzepaku, na których trwa nieprzerwany rozwój obu gatunków grzybów. Innym źródłem są wyrastające samosiewy i chwasty z rodziny kapustowatych. Pewne znaczenie mają też zakażone nasiona, ale nie tak znaczące jak resztki pożniwne czy samosiewy.

Istnieje duży asortyment środków do ograniczania obecności tej groźnej choroby na plantacjach. Zwracać trzeba jednak uwagę, aby nie powtarzać w kolejnych zabiegach tych samych substancji czynnych, bo jak uczy doświadczenie, jest to prosta droga do powstania form odpornych na stosowane środki. Może to spowodować uodpornienie się zwalczanych grzybów na te substancje.