W tych warunkach szczególnie wrażliwe na wymarzanie są korzenie rzepaku. Nagły atak srogiej zimy spowodował, że szczególnie w zachodniej części kraju wiele plantacji nie rokuje na plon.

Wiosną oceń plantację.

Najbardziej dynamiczny proces wypadania roślin po zimie w wielu rejonach już minął. Niemniej jednak nie należy pochopnie podejmować decyzji o likwidacji plantacji. Ważna będzie kilkukrotna lustracja pól, celem określenia końcowego stanu plantacji i jej potencjalnego poziomu plonowania. Plantatorzy rzepaku - w oparciu o ilość roślin na 1m² - będą podejmowali finalne decyzje odnośnie dalszych działań. Część plantacji już została zlikwidowana.

Warto podkreślić, że podczas podejmowania decyzji o pozostawieniu lub zlikwidowaniu plantacji trzeba uwzględnić obecną cenę rzepaku. Ponieważ, jak obliczyliśmy, plon rzepaku na poziomie 21,3 dt/ha pokrywa koszty produkcji oraz przynosi zysk na poziomie 550 zł/ha. ( Przy cenie rzepaku 1900 zł/ha, na podstawie kalkulacji Wielkopolskiego ODR).

Wiosenne nawożenie azotowe w większości przypadków zostało już przygotowane. Wraz z rozwojem plantacji należy zastanowić się nad rozdziałem kolejnych dawek azotu. Ostatnią, trzecią dawkę warto zastosować w formie dolistnej.

Wraz z ruszeniem wegetacji atakują szkodniki.

Kolejnym ważnym punktem ochrony plantacji jest monitorowanie (za pomocą żółtych naczyń lub na roślinach) występowania szkodników na plantacjach (patrz tabela).

Wszystkie z wymienionych szkodników kontroluje preparat Karate 050 CS stosowany w dawce 0,12 - 0,15 l/ha.

W warunkach przerzedzonej obsady roślin, dużego znaczenia nabiera ochrona plantacji przed chorobami rzepaku - szczególnie biorąc pod uwagę obserwowany w ostatnich latach nierównomierny rozkład opadów w okresie od wiosny do zbiorów. Ważnym filarem ochrony w technologii Syngenta jest preparat Toprex 375 SC.

Wiosną 2012, w obliczu pozimowych strat, które będą skutkowały redukcją roślin na m², zastosowanie Toprex 375 SC w dawce 0,5 l/ha wpłynie korzystnie na odbudowę plonu. Preparat ograniczając dominacje pędu głównego znacząco stymuluje rozwój dodatkowych rozgałęzień bocznych oraz łuszczyn, co obrazują poniższe zdjęcie oraz wykres. Ponadto zastosowanie ToprexR wyrównuje długość rozgałęzień bocznych z pędem głównym, powodując równomierne zakwitanie łanu, jednoczesne dojrzewanie łuszczyn, jak również zapobiega wyleganiu. Środek działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie na takie choroby jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz szara pleśń.

W czasie opadania pierwszych płatków kwiatowych oraz bezpośrednio po tym okresie, na plantacjach pojawia się inna bardzo groźna choroba rzepaku - zgnilizna twardzikowa, która często dziesiątkuje plantacje pod koniec okresu wegetacji.

Do kontroli zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni, rekomendujemy preparat Amistar 250 SC, który w zależności od kontrolowanej choroby stosuje się w dawce 0,8 - 1 l/ha, już od początku kwitnienia rzepaku. Preparat Amistar 250 SC charakteryzuje się najdłuższym okresem działania w klasie fungicydów okołokwitnieniowych, ponieważ działa do 8 tygodni.

Poza ochroną plantacji przed chorobami, Amistar 250 SC zwiększa również wysokość i jakość plonu poprzez efekt wzmożonej fotosyntezy (efekt zieloności). Niezależne badania porównawcze potwierdzają, że przy zastosowaniu AmistarR przyrosty plonów rzepaku są najwyższe i jednocześnie zwrot z inwestycji jest korzystniejszy w porównaniu do innych rozwiązań.

Pamiętajmy

 dobra pielęgnacja przerzedzonych łanów (nawożenie, ochrona) będą decydowały o wysokości plonów rzepaku

  • ToprexR pomoże przerzedzonemu rzepakowi zbudować większy plon poprzez:
    • większą liczbę rozgałęzień bocznych
    • więcej łuszczyn na roślinie
    • więcej nasion z rośliny
  • wczesne zastosowanie regulatora wzrostu i fungicydu ToprexR oraz w okresie kwitnienia fungicydu AmistarR zminimalizuje negatywne skutki presji chorób oraz anomalii pogodowych.