Jesienna ochrona plantacji preparatem Toprex 375 SC zwiększa przezimowanie roślin powodując lepsze ukorzenianie się roślin, poprawia grubość szyjki korzeniowej, hamuje pąk wierzchołkowy przed nadmiernym wyrastaniem oraz pobudza wytwarzanie liści. Poza działaniem regulacji wzrostu, jesienne zastosowanie preparatu chroni przed takimi chorobami jak sucha zgnilizna kapustnych oraz czerń krzyżowych. Toprex 375 SC jesienią stosujemy w dawce 0,3 l/ha, w fazie 4- 6 liści.

Wiosną 2012, w obliczu pozimowych strat, które będą skutkowały redukcją roślin na m², zastosowanie Toprex 375 SC w dawce 0,5 l/ha wpłynie korzystnie na odbudowę plonu. Preparat ograniczając dominacje pędu głównego, znacząco stymuluje rozwój dodatkowych rozgałęzień bocznych oraz łuszczyn. Ponadto, zastosowanie ToprexR wyrównuje długość rozgałęzień bocznych z pędem głównym, powodując równomierne zakwitanie łanu, jednoczesne dojrzewanie łuszczyn, jak również zapobiega wyleganiu. Środek działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie na takie choroby jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz szara pleśń.

W czasie opadania pierwszych płatków kwiatowych oraz bezpośrednio po tym okresie, na plantacjach pojawia się inna bardzo groźna choroba dla rzepaku - zgnilizna twardzikowa, która często dziesiątkuje plantacje pod koniec okresu wegetacji. Do kontroli zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni firma Syngenta rekomenduje preparat Amistar 250 SC, który w zależności od kontrolowanej choroby stosuje się w dawce 0,8 - 1 l/ha już od początku kwitnienia rzepaku. Preparat Amistar 250 SC charakteryzuje się najdłuższym okresem działania w klasie fungicydów okołokwitnieniowych, ponieważ działa do 8 tygodni. Poza ochroną plantacji przed chorobami, preparat Amistar 250 SC zwiększa również wysokość i jakość plonu poprzez efekt wzmożonej fotosyntezy (efekt zieloności).