O pierwszych chowaczach informowaliśmy Was już 2 tygodnie temu. Cześć plantatorów zmuszona była wykonać zabieg ochronny jeszcze przed ochłodzeniem. Przymrozki spowodowały, że szkodniki które naleciały pochowały się w kątach liści, a wiele z nich nie przetrwało tych niskich temperatur. Jednak obecne ocieplenie przypomniało szkodnikom, że to już ich czas. Intensywnie nalatują na plantacje, występując w liczbie przekraczającej próg ekonomicznej szkodliwości. 

Lustracje podstawą dalszych decyzji

Obserwacje wykonujemy na roślinach lub wystawiony żółtych naczyniach. Szkodniki te zwalczamy w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi: 

Chowacz brukwiaczek 

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni lub 2–4 chrząszcze na 25 roślinach

Chowacz czterozębny
20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach

Słodyszek rzepakowy
• w okresie zwartego kwiatostanu 1-2 chrząszczy na 1 roślinie,
• a w fazie luźnego kwiatostanu 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.

Czym zwalczać? 

Obecne warunki pogodowe sprawiają, że można zastosować szerokie spektrum insektycydów. 

Poniżej 20°C możemy zastosować pyretroidy takie jak: alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, gamma-cyhalotryna, lambda-cyhalotryna, tau-fluwalinat, zeta-cypermetryna. Należy jednak pamiętać, że rośnie odporność szkodników na większość substancji z tej grupy insektycydów.

Powyżej 15 °C to idealne warunki dla działania chlorpiryfosu, również dla powszechnie stosowanych mieszanin pyretoridu i chloropiryfosu.

UWAGA! Przypominamy jednak, że UE podjęła decyzję o wycofaniu chloropiryfosu, który będzie można stosować tylko do 16 kwietnia 2020 r.

Na obie grupy związków należy szczególnie uważać, gdyż one są wybitnie toksyczne dla pszczół. Choć rzepak jeszcze nie kwitnie, w łanach mogą znajdować się kwitnące chwasty wabiące zapylacze. Dla bezpieczeństwa lepiej jednak stosować te preparaty po oblocie pszczół. 

W obecnych warunkach można także sięgnąć po indoksakarb, acetamipryd oraz tiachlopryd.