Ochrona zależy od stopnia nasilenia występowania szkodników. Dobrym wskaźnikiem jest monitorowanie pola i stosowanie się do progów ekonomicznej szkodliwości dla szkodników, po których przekroczeniu zaleca się aplikację pestycydów.


Dla gnatarza rzepakowca próg wynosi 1 larwa na 1 roślinie. Dla mszycy kapuścianej - na brzegu plantacji 2 kolonie na 1 m², dla pchełki ziemnej - - 1 chrząszcz na mb rzędu, dla pchełki rzepakowej - 3 chrząszcze na 1 mb rzędu, dla śmietki kapuścianej - 3-5 owadów w żółtym naczyniu w ciągu 1-2 dni.

Wybrane insektycydy do walki ze szkodnikami jesiennymi w rzepaku:
Gnatarz rzepakowiec: Decis Mega 50 EW, Karate Zeon 050 CS, Kirkuk B 050 CS, Tak Tak 100 EC, Wojownik 050 CS.
Mszyca kapuściana: Agria-Deltametryna 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Pirimor 500 WG, Tak Tak 100 EC.
Pchełka rzepakowa, pchełka ziemna: Agria-Deltametryna 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Patriot 100 EC.
Śmietka kapuściana: Decis Mega 50 EW.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych