Termin siewu rzepaku przypada najwcześniej na wschodzie Polski – w okolicach 5. sierpnia i przesuwa się w kierunku na zachód kraju (szczegóły w załączonej mapce). Brać trzeba pod uwagę, że zalecenia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na podstawie danych wieloletnich i opublikowane zostały ponad 20 lat temu, a od tego czasu obserwujemy stopniowe ocieplanie klimatu i zacieranie się pór roku. Dlatego za optymalny termin przyjąć można pierwsze dni z zalecanych terminów.

Siejąc rzepak należy brać pod uwagę, że odmiany populacyjne powinniśmy siać ok. 5 dni wcześniej niż mieszańcowe. Jeśli firma hodowlano-nasienna nie zaleca inaczej to można przyjąć dla rzepaku ozimego ilość wysiewu:

  • siew 5-20 sierpnia - 50-70 nasion/m2 dla odmian populacyjnych; 35-50 nasion/m2 dla odmian mieszańcowych
  • siew 20-31 sierpnia – 60-85 nasion/m2 dla odmian populacyjnych; 40-65 nasion/m2 dla odmian mieszańcowych
  • siew 1-10 września – 80-110 nasion/m2 dla odmian populacyjnych; 60-80 nasion/m2  dla odmian mieszańcowych

Rzepak powinien przed zimą zdążyć wytworzyć 8-10 liści, szyjkę korzeniową o średnicy co najmniej 1 cm oraz zbudować głęboki system korzeniowy. W tym celu potrzebuje 75 -80 dni jesiennej wegetacji. Ten okres powinien zapewnić mu sumę średniodobowych temperatur na poziomie 850 st. C, co zapewnia odpowiednia długość dnia. Niestety przy późniejszym siewie ilość godzin słonecznych jest krótsza.

Wczesne siewy korzystnie wpływa na rozwoju silnego systemu korzeniowego rozety rzepaku, ale zwiększają ryzyko wymarznięcia upraw z uwagi na nadmierne wybujanie roślin. Rzepak siany wcześnie i z terminów optymalnych wymaga zazwyczaj kilkukrotnej regulacji pokroju, zwłaszcza przy ciepłej i długiej jesieni.