Poprosiliśmy o wybranie dwóch odmian, które są szczególnie polecane pod zbiory 2023 r. Okazało się, że wśród tych typowanych dominowały nowości wprowadzane na rynek w ostatnich latach, wiele też zarejestrowanych w 2022 r. Zdecydowana większość to odmiany mieszańcowe, które cechują się wysoką zdrowotnością i mają odporność bądź tolerancję np. na wirusa żółtaczki rzepy czy suchą zgniliznę kapustnych. Kilka z nich to odmiany tzw. kiłoodporne. Poza tym większość jest wpisana do Krajowego Rejestru (KR), ale są też pozycje ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA). Na co jeszcze zwraca się uwagę? Na stanowiska, gdzie można je uprawiać, i oczywiście na zimotrwałość, która w ostatnich latach, z powodu łagodnych zim, została może delikatnie zapomniana, ale ta cecha zawsze ma znaczenie i nie można jej lekceważyć.

Agrii Polska

Akilah (KR 2020) – odmiana zalecana do wysiewu w terminie optymalnym do lekko opóźnionego. Jesienią rozwija silny system korzeniowy z nisko osadzonym stożkiem wzrostu, dzięki czemu odmiana dobrze zimuje. Wiosną rozwija się w średnim tempie i w efekcie zakwita w terminie przybliżonym do średniej. Posiada nowy typ odporności APR 37 na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingnam).

RGT Cadran (CCA) – odmiana z wysokim potencjałem plonowania. Jesienią ma dobrą dynamikę wzrostu, dzięki czemu rośliny zdążą przygotować się do zimy nawet przy opóźnionym wysiewie. Wiosną szybko startuje, wcześnie osiąga termin kwitnienia i dojrzałości. Ma gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7 i Rlm3).

Agrolok

Tom C1 (KR 2022) – odmiana populacyjna. Tworzy niewysokie rośliny, odporne na wyleganie. Wykształca zwartą rozetę przed zimą, nie wykazuje tendencji do wynoszenia stożka wzrostu, co czyni ją dobrze przygotowaną do zimowania. Dobrze plonuje również na słabszych stanowiskach.

DK Excentric F1 (KR 2022) – wykazuje tendencję do tworzenia bardzo dużej ilości rozgałęzień bocznych, a w efekcie do zawiązywania dużej liczby łuszczyn. Ma podwyższoną tolerancję na porażenie werticiliozą, ale też gen TuYV oraz Rlm7, które pomagają chronić plantację odpowiednio przed wirusem żółtaczki rzepy oraz suchą zgnilizną kapustnych.

Basf

InVigor Tuba (KR 2022) – mieszaniec o wysokim i stabilnym plonowaniu. Charakteryzuje się dobrym zaolejeniem, odpornością na: wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) oraz dobrą tolerancją na zgniliznę twardzikową i wertycyliozę. Jest to odmiana o średnim wigorze wzrostu jesiennego, wysokiej zimotrwałości i odporności na osypywanie nasion i wyleganie.

InVigor Crossfit (CCA) – mieszaniec ozimy o dobrej zdrowotności. Charakteryzują go: odporność na najczęściej występujące w Polsce patotypy kiły kapusty, odporność pionowa i pozioma na suchą zgniliznę kapustnych i odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Jest to odmiana o wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.

Bayer/Dekalb

DK Excited (KR 2020) – odmiana o wysokim potencjale plonowania, z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Ma dobry wigor jesienny i przez to znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość.

DK Plasma (KR 2021) – ma cechę tolerancji na kiłę kapusty. Charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Zapewnia podwójną ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych warunkowaną genami Rlm7 i Rlm3. Uzyskuje wysokie plony przy bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Odmiana ma podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Corteva Agriscience/Pioneer

PT303 (KR 2022) – odmiana z tolerancją na zgniliznę twardzikową, na cylindrosporiozę i podwyższoną na TuYV oraz suchą zgniliznę kapustnych; o wysokim potencjale plonowania, ale też i zaolejeniu nasion. Mieszaniec o dobrym tempie rozwoju jesiennego, dlatego nadaje się na siewy od optymalnych do opóźnionych, a także do siewu w technologii strip-till oraz do siewu punktowego.

PT299 (CCA) – mieszaniec średnio wysoki, odporny na wyleganie. Rośliny zdrowe, z wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm3). Wyróżnia się dobrym wigorem jesiennym i wiosennym oraz szybką regeneracją po zimie, ponadto niską zawartością glukozynolanów. Ma tolerancję na cylindrosporiozę i zgniliznę twardzikową.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

Bachus (KR 2022) – odmiana populacyjna. Cechuje się wysoką odpornością na wyleganie. Dobra zdrowotność łanu, tolerancja na suchą zgniliznę, na werticiliozę i zgniliznę twardzikową. Rekomendowana do uprawy we wszystkich regionach kraju, nawet na słabszych stanowiskach.

Tom (KR 2022) – odmiana populacyjna. Odznacza się odpornością na wyleganie i stabilnością plonowania. Adaptuje się do zmiennych warunków glebowo-klimatycznych. Można ją uprawiać w każdym rejonie kraju i toleruje słabsze stanowiska. Dobra jakość zbieranych nasion, a więc wysoka masa oraz dobre zaolejenie.

Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR

Kepler (KR 2021) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania. Genetycznie odporna na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Jako odmiana przeznaczona do uprawy w rejonie środkowej, wschodniej i północnej Europy spełnia wymagania pod kątem zimotrwałości. Wysoka zawartość tłuszczu i przydatność do opóźnionych siewów.

Gemini (KR 2019) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonotwórczym; dostosowana do uprawy w polskich warunkach glebowo-klimatycznych. Charakteryzuje się odpowiednim poziomem zimotrwałości, wysoką masą tysiąca ziaren i zaolejeniem, a także niską zawartością glukozynolanów. Ma podwyższoną odporność na czerń krzyżowych.

IGP Polska

Momento (CCA) – odmiana mieszańcowa przydatna na wczesny siew. Cechuje się wysoką tolerancją na stres suszy i tym samym niedoborów wody. Ma wysoką zdolność plonotwórczą. Rekomendowana jest do uprawy pasowej. Odporna na wylegania, z tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową.

Harvey (CCA) – odmiana populacyjna, która cechuje się stabilnym i wysokim potencjałem plonotwórczym. Radzi sobie dobrze też na słabszych glebach. Odznacza się wysoką zimotrwałością i odpornością na wyleganie. Tworzy rośliny o średniej wysokości, o dobrym profilu zdrowotnościowym i zaolejeniu nasion.

KWS Polska

KWS Lauros F1 (KR 2022) – odmiana odporna na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) oraz żółtaczkę rzepy (TuYU). Cecha S-POD zapobiega osypywaniu się nasion. Wysoka zimotrwałość. Odznacza się elastycznym terminem siewu. Polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb). Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Adelmo KWS F1 (CCA) – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonotwórczym. Posiada mechanizm odporności na suchą zgniliznę kapustnych – RlmS i tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Ma cechę S-POD – odporność na samoistne osypywanie się nasion. Polecana do siewu na stanowiska klasy gleby od II do IVb.

Lidea seeds

ES Capello (KR 2018) – mieszaniec dopasowuje się do każdego rodzaju stanowisk. Odmiana niepodatna na jesienną elongację i o wysokiej zimotrwałości. Dzięki obecności genów Rlm odmiana jest odporna na suchą zgniliznę kapustnych, ale też zgniliznę twardzikową, cylinrosporiozę i werticiliozę. Odmiana o wysokiej odporności na osypywanie nasion (krótsze łuszczyny odporne na działanie warunków fizycznych i pękanie).

ES Desiro (KR 2021) – buduje dorodne rośliny z dużą liczbą rozgałęzień bocznych, z grubymi łuszczynami, o nasionach o dużej masie 1000 nasion. Odmiana z rodziny HiPro – charakteryzująca się dużą zawartością zarówno tłuszczu, jak i białka w nasionach. Zalecana do uprawy na wszystkich typach gleb.

Limagrain

LG Ambassador (KR 2019) – mieszaniec z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Należy do programu hodowlanego N-Flex (efektywniejsze wykorzystanie dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych). Odmiana odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Polecana do uprawy w całym kraju.

LG Scorpion (KR 2021) – odmiana mieszańcowa o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty oraz na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

Mas Seeds

Shield (CCA) – odmiana mieszańcowa o wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Zapewnia regularne plonowanie niezależnie od stanowiska i warunków pogodowych. Toleruje opóźnione siewy. Nie wybija w pęd przed zimą, co wpływa na dobrą zimotrwałość. Dodatkowo odznacza się szybką regeneracją roślin po zimie. Cechuje się również wysoką odpornością na wyleganie i choroby grzybowe.

Aliana (CCA) – odmiana mieszańcowa o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Jest odporna na najbardziej powszechną rasę kiły kapusty P1. Cechuje się tolerancją na wyleganie i osypywanie oraz zimotrwałością. Charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością oleju. Przystosowana do uprawy w warunkach wysokiego i średniego stresu.

Osadkowski SA

Metropol F1 (KR 2021) – odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Ma genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), tolerancję na okresowe susze dzięki m.in. głębokiemu systemowi korzeniowemu i na wyleganie. Wykazuje wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi oraz zgniliznę twardzikową. Ma średnie wymagania glebowe, choć nie jest zalecana na słabsze stanowiska. Jest natomiast bardzo tolerancyjna w stosunku do terminu siewu.

Mars (KR 2020) – liniowa odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Tworzy niskie rośliny odporne na wyleganie. Odporna na choroby podstawy łodygi i suchą zgniliznę kapustnych. Ma niskie wymagania glebowe. Cechuje się dobrą zimotrwałością i wysoką zawartością tłuszczu.

Procam Polska

DK Exbury (KR 2022) – odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy i suchą zgniliznę kapustnych. Odporna na wyleganie, pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Cechuje się dobrą zimotrwałością. Odpowiednia do uprawy na przeciętne i dobre stanowiska. Duża zawartość tłuszczu w nasionach.

LG Auckland (KR 2022) – mieszaniec o wysokiej odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Tolerancyjny na cylindrosporiozę i werticiliozę. Ma wysoki potencjał plonowania. Charakteryzuje się odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Ragt Nasiona

RGT Cadran (CCA) – odmiana o dobrej dynamice wzrostu jesiennego. Przygotowana do spoczynku zimowego, dobrze znosi niskie temperatury. Odporna na wirusa żółtaczki rzepy, zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm 7). Dobrze adaptuje się do słabych stanowisk. Polecana do uprawy tam, gdzie mogą pojawić się trudności z wykonaniem zabiegu ochrony we właściwym terminie.

RGT Trezzor (CCA) – mieszaniec o wysokim i stabilnym plonowaniu. Charakteryzuje się niskim pokrojem roślin, bez tendencji do wybujania łanu. Dobry wigor jesienny pozwala również na wysiew w terminach opóźnionych. Tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy. Wysoka zimotrwałość.

Rapool Polska

Jurek (KR 2022) – odmiana mieszańcowa efektywnie wykorzystująca zastosowany wiosną azot. Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Ma gen Rlm7, który zabezpiecza przed Phomą lignam, oraz gen TuYV zabezpieczający przed wirusem żółtaczki rzepy. Tolerancyjna na zmienne warunki glebowe.

Crocant (KR 2022) – mieszaniec z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę i „programuje” podstawy pod przyszły plon. Z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Buduje silny, głęboki system korzeniowy i jest tolerancyjny na okresowe niedobory wody.

Saatbau Polska

Pirol F1 (KR 2022) – odmiana o wysokim potencjale produkcyjnym, nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych i zróżnicowanych stanowiskach. Wysoki wigor jesienny daje możliwość szerokiego okna siewu. Wysiana w terminie opóźnionym jest w stanie zbudować silną rozetę, która zapewni odpowiednie przezimowanie. Odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7.

Marley (CCA) – odmiana populacyjna, która dobrze gospodaruje wodą w całym okresie wegetacji. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością. Wspiera ją dodatkowo dobra regeneracja uszkodzeń po zimie, będąca pochodną szybkiego wiosennego startu. Nieco niższy jesienny wigor wzrostu determinuje przydatność odmiany do siewu w terminie wczesnym i optymalnym. Tworzy wysoki łan, ale o wysokiej odporności na wyleganie.

Syngenta Polska

SY Floretta (KR 2021) – odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym. Ma gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana charakteryzuje się roślinami o dużym wigorze i dużej odporności na wyleganie. Wyróżnia ją również elastyczny termin siewu i przydatność także na słabsze stanowiska glebowe.

SY Cornetta (CCA) – odmiana mieszańcowa o wysokiej zawartości oleju oraz dobrych parametrach jakościowych nasion. Dobry poziom plonowania nawet na słabszych stanowiskach. Odporna na zgniliznę twardzikową. Jest również odporna na wirusa żółtaczki rzepy (ma gen odporności TuYV).