Na polu, na którym nasiona rzepaku wysiano w ubiegłym tygodniu (27.sierpnia br.), pomimo suchych warunków widoczne są młode siewki rzepaku. Opad, który został odnotowany w regionie zaraz po siewie, występująca rosa okazały się wystarczające dla skiełkowania nasion.

Nasiona rzepaku pobierają podczas kiełkowania w porównaniu do innych roślin uprawnych niewielkie ilości wody. Rzepakowi wystarcza średnio uwilgotniona gleba, która zapewnia pobranie wody w granicach 50 proc. masy nasienia.

Nawet jeśli nasiona skiełkują to problem braku wody wciąż doskwiera, bowiem woda jest niezbędna do dalszego wzrostu roślin. Początkowo substancje odżywcze dostarczane są z nasion, jednakże jeśli wilgotność gleby będzie zbyt niska to młody korzonek nie pobierze roztworu glebowego i rzepak może zasychać.