Optymalny termin siewu zależą w dużej mierze od regionu i przypadają: w północno - wschodniej Polsce od 5 - 15 sierpnia, w pasie środkowym 10 - 20 sierpnia, a w części zachodniej i południowej nie później niż 25 - 30 sierpnia.

Z ostatnich lat jednak wynika, że rolnicy sieją swoje rzepaki coraz częściej w terminach nieco opóźnionych, często w pierwszych dniach września. Wynika to między innymi z faktu, że przez ostatnie lata okres jesiennej wegetacji bywa mocno przedłużony. U wcześnie sianych rzepaków istnieje duże niebezpieczeństwo wytworzenia niekorzystnego pokroju roślin przed zimą i w konsekwencji duże ryzyko przerzedzenia plantacji na skutek wymarznięcia części roślin.

Należy jednak pamiętać, że zbyt późne siewy z kolei, w przypadku niekorzystnych warunków jesiennych mogą spowodować, że rośliny nie zdążą wykształcić prawidłowej rozety przed zimą z odpowiednią ilością liści. Taka plantacja na wiosnę będzie potrzebowała więcej czasu do regeneracji, ale również będzie słabym punktem wyjścia dla uzyskania wysokich plonów.

Do wczesnych siewów lepiej wybrać odmiany populacyjne, do tych późniejszych mieszańcowe, gdyż one szybciej i obficiej rozwijają się w okresie jesieni.

Zalecane ilości wysiewu dla rzepaku ozimego przy uwzględnieniu zaleceń regionalnych wynoszą (źródło KWS):

Zalecana ilość wysiewu (nasion/m2)

Wczesny termin siewu -10 - 20 sierpień- wysiewamy 50 - 70 nasion na m2 (odmiany populacyjne) lub 35 - 50 (odmiany mieszańcowe);

Optymalny termin siewu 20 - 31 sierpnia - wysiewamy 60 - 85 nasion na m2 (odmiany populacyjne) lub 40 - 65 (odmiany mieszańcowe);

Opóźniony termin siewu 01 - 10 września - wysiewamy 80 - 110 nasion na m2 (odmiany populacyjne) lub 60 - 80 (odmiany mieszańcowe).

Zaleca się mniejszy wysiew w korzystnych warunkach siewu, odpowiednio większy w niekorzystnych warunkach siewu.

Warunki wilgotnościowe do siewu rzepaku ozimego są dość optymalne w kierunku raczej zbyt suchych. Są bowiem rejony gdzie jest dość sucho oraz i takie gdzie duże przelotne opady uniemożliwiają staranne wykonanie uprawek przedsiewnych.