Odpowiada to 34-procentowemu udziałowi w rynku światowym. Drugie i trzecie miejsce w globalnym rankingu producentów biodiesla zajęło USA z 7,20 mln ton i Indonezja z 5,37 mln ton.

Innymi ważnymi producentami tego biopaliwa były Brazylia z 4,68 mln ton, Argentyna z 2,43 mln ton, Tajlandia z 1,32 mln ton, Singapur z 1,12 mln ton i Malezja z 1,09 mln ton.

Według UFOP produkcja biodiesla stale rośnie w najważniejszych krajach produkujących olej palmowy - Indonezji i Malezji. Rozwój można tłumaczyć rosnącymi możliwościami podaży i wynikającą z tego presją cenową na rynkach oleju roślinnego.

W celu ustabilizowania cen producenta i ograniczenia wydatków walutowych na import ropy, kraje te powinny w przeciwieństwie do UE, zwiększyć swój krajowy obowiązek mieszania. Na przykład Indonezja planuje zwiększyć udział biodiesla w paliwach o 10 punktów procentowych do 20 proc.

W Europie do produkcji biodiesla wykorzystywany jest głównie olej rzepakowy. Najważniejszym surowcem w Ameryce jest olej sojowy. Tymczasem oczekuje się, że całkowita światowa produkcja oleju roślinnego w sezonie 2019/2020 po raz drugi z rzędu przekroczy 200 milionów ton.