Zgodnie z  danymi statystycznymi, w okresie 1-26 czerwca Ukraina wyeksportowała 1,64 mln ton zbóż i nasion oleistych.

W szczególności eksport nasion słonecznika wyniósł około 460 tys. ton, wobec 350 tys. ton dostarczonych zagranicę w całym maju.

Biorąc pod uwagę, że eksport nasion słonecznika może osiągnąć w czerwcu 500 tys. ton, łączne dostawy nasion oleistych mogą wynieść nawet 1 mln ton w okresie od stycznia-do czerwca, co znacznie przewyższy wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku (41 tys. ton). Praktycznie cała ilość została wysłana do UE.

W czerwcu Ukraina może też wyeksportować 70 tys. ton soi i 10 tys. ton rzepaku.