Ponadto udział powierzchni zbioru roślin oleistych może wzrosnąć do 98-99 proc. wobec 95 proc. w 2022 roku.

Większa powierzchnia zasiewów w 2023 r. będzie wynikać głównie ze zmniejszenia powierzchni zasiewów zbóż na Ukrainie, a także z odzyskania części terytoriów ukraińskich w 2022 r. Zwiększenie powierzchni zasiewów dotyczyć będzie głównie nasion słonecznika i soi. 

Większa powierzchnia uprawy słonecznika i soi

W 2023 roku potencjał produkcji nasion słonecznika może wzrosnąć dzięki powiększeniu areału zasiewów do 5,3-5,4 mln ha (+8-9 proc. w stosunku do 2022 roku). Jednocześnie istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost będzie intensywność i tempo rozminowywania terytoriów okupowanych, w szczególności obwodów chersońskiego i charkowskiego.

Zbiory nasion słonecznika mogą również wzrosnąć w stosunku do roku poprzedniego, pomimo możliwego ograniczenia stosowania nawozów, środków ochrony roślin itp., ponieważ terminy zasiewów zostały znacznie przesunięte w 2022 r. ze względu na wojnę, trudności z dostawą nasion i dobrą pogodę.

Tym samym produkcja nasion słonecznika może wzrosnąć do 12,3 mln ton (+12 proc.) w 2023 roku, ale będzie uzależniona od dalszego rozwoju działań wojennych, warunków pogodowych i podaży nasion.

Według wstępnej prognozy APK-Inform, areał uprawy soi powiększy się do 1,6-1,7 mln ha (+7 proc.), co wynika z dużej płynności upraw oraz mniejszej zależności od importu nasion w porównaniu z innymi roślinami oleistymi.

Ukraina. Nieco mniejsza produkcja rzepaku

Jednocześnie produkcja rzepaku może spaść w 2023 r., ale nie znacząco. Według wstępnych szacunków powierzchnia upraw może wynieść ok. 1,2 mln ha, czyli o 18 proc. mniej rok do roku. Biorąc jednak pod uwagę utratę areału rzepaku w wyniku działań wojennych na Ukrainie wiosną 2022 roku, powierzchnia zbiorów w 2023 roku może zmniejszyć się o 1 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.