Aby wykonać zabiegi doglebowe i uzyskać oczekiwany efekt, muszą być spełnione podstawowe warunki. Jednym z nich jest znajomość pól i możliwość przewidzenia składu gatunkowego chwastów z glebowego banku nasion, którego część przekształca się w „zachwaszczenie". Brak tej wiedzy można wprawdzie „przeskoczyć", stosując rozbudowane mieszaniny herbicydów, które gwarantują zniszczenie zdecydowanej większości gatunków chwastów występujących w rzepaku.

Jest to jednak metoda stosowania herbicydów na wyrost, niepopierana przez dobrą praktykę ochrony roślin oraz metody integrowane. Tego rodzaju zabiegi są bowiem szkodliwe z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska, a ponadto znacznie podnoszą koszty ochrony. Drugi czynnik, mający wpływ na osiągniecie zamierzonego efektu, jest całkowicie niezależny od producenta. Są to warunki klimatyczne. Efekt chwastobójczy, czyli zaktywizowanie substancji aktywnej, przebiega tylko w warunkach wilgotnej gleby. Jeżeli podczas zabiegu jest ona przesuszona, a pierwszy opad wystąpi później niż ok. 7 dni po oprysku, trzeba się liczyć z jego obniżoną skutecznością. W warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów doglebowych, korzystniej jest poczekać do wschodów i zastosować środki o działaniu nalistnym.

Najwcześniej w rzepaku ozimym można zastosować Devrinol (napropamid). Preparat ten powinien być użyty przed siewem i wymieszany z glebą na głębokość około 3 cm. Z uwagi na konieczność mieszania go z glebą (środek lotny), jest on najmniej wymagający pod względem wilgotności gleby (korzysta z wilgotności głębszych warstw gleby). Zaleca się go do zwalczania gwiazdnicy, iglicy, komosy, maruny, mleczy, pokrzywy żegawki, rumianków, rumianów i starca zwyczajnego w dawce:
Devrinol 450 SC - 2,5-3,0 l/ha

Podstawowy czas stosowania środków doglebowych określa się terminem bezpośrednio po siewie, lub nie później niż 3 dni po siewie. W rzeczywistości, środki doglebowe należy stosować przed skiełkowaniem nasion, czyli w przypadku przesuszonej gleby oprysk można opóźnić o kolejne kilka dni. Jedną z bardziej popularnych substancji zalecanych posiewnie jest chlomazon, przeznaczony przede wszystkim do zwalczania przytulii czepnej. Jest reprezentowany przez kilka preparatów:
Command 360 CS - 0,33 l/ha
Command 480 EC - 0,25 l/ha
Kilof 480 EC - 0,25 l/ha
Reactor 360 CS - 0,33 l/ha
Reactor 480 EC - 0,2-0,25 l/ha

Obie wyżej wymienione substancje można stosować łącznie. Zalecenia obejmują zarówno mieszaniny fabryczne, jak i sporządzone w zbiorniku opryskiwacza. Napropamid stosowany pojedynczo (Devrinol) należy mieszać z glebą, natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy jest on komponentem mieszanin, musi być aplikowany po siewie. Należy zwrócić uwagę, że niektóre etykiety podają błędne informacje, bo zalecają niesłusznie, by mieszaniny, mieszać jeszcze z glebą!

Command Top 375 CS - 2,75-3,0 l/ha
Devrinol Top 375 CS - 2,75-3,0 l/ha
Command 360 CS + Devrinol 450 SC - 2,0 + 0,25 l/ha
Command 480 EC + Devrinol 450 SC - 0,1-0,2 + 2,0-2,5 l/ha
Kilof 480 EC + Devrinol 450 SC - 0,2-2,0 l/ha

Po dość długiej przerwie, od kilku lat na naszym rynku ponownie pojawił się preparat Teridox (dimetachlor). Środek ten służy głównie do zwalczania maruny, rumianków i rumianów, ponadto zwalcza gwiazdnicę, jasnoty, komosy i niektóre przetaczniki.
Teridox 500 EC - 2,0 l/ha
Teridox jest również zalecany w mieszaninie ze wspomnianym już chlomazonem. Mieszanina ta, oprócz chwastów zwalczanych przez Teridox, bardzo skutecznie niszczy przytulię czepną. Mieszaniny te - poza jednym wyjątkiem - należy sporządzać samemu w zbiorniku opryskiwacza:
Pronap Extra 430 EC - 2,5-3,0 l/ha
Teridox 500 EC + Command 360 CS - 2,5 + 0,25 l/ha
Teridox 500 EC + Command 480 EC - 2,0 + 0,15 l/ha
Teridox 500 EC + Kilof 480 EC - 2,0 + 0,15-0,2 l/ha

Producenci środków chwastobójczych, chcąc ułatwić ochronę oraz wyeliminować pomyłki podczas mieszania pojedynczych herbicydów, zaczynają udostępniać rolnikom środki wieloskładnikowe. Jak dotychczas jedynym trójskładnikowym preparatem zalecanym do zabiegów doglebowych jest Colzor Trio, w skład którego wchodzą omówione już substancje aktywne (chlomazon, dimetachlor, napropamid). W celu zwiększenia ich skuteczności w zwalczaniu maruny, rumianków i rumianków, zarejestrowano kombinację Colzoru Trio z dodatkiem samego Teridoxu. Jej stosowanie jest uzasadnione także względami ekonomicznymi:
Colzor Trio 405 EC - 2,5-4,0 l/ha
Colzor Trio 405 EC + Teridox 500 EC - 2,0+1,0 l/ha

Niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych substancji aktywnych, stosowanych w uprawie rzepaku, jest metazachlor. Zalecane jest jego stosowanie bez domieszek, jak i w mieszaninach. Służy do zwalczania następujących gatunków chwastów: gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnoty, komosa biała, maki, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rumianek pospolity, rumian polny, sporek polny oraz tasznik pospolity. Aktualnie zarejestrowanych jest 11 preparatów zawierających sam metazachlor, a spośród nich jedynie cztery są oficjalnie zalecane do zabiegów doglebowych. Dlaczego istnieje taka rejestracja, skoro ogólnie wiadomo, że metazachlor działa przede wszystkim przez glebę? Wykaz form handlowych dopuszczony do zabiegów doglebowych przedstawia się następująco:
Butisan 400 SC - 2,5 l/ha
Helm Rap 500 SC - 2,0 l/ha
Metaz 500 SC - 2,0 l/ha
Rapsan 500 SC - 2,0 l/ha

Metazachlor należy także do substancji aktywnych, które skutecznie działają po zastosowaniu łącznie z wieloma innymi preparatami. Jednym z takich wariantów są zabiegi z chlomazonem. Gwarantuje on w pełni skuteczne działanie w niszczeniu przytulii czepnej. Preparaty są produkowane jako mieszaniny fabryczne oraz jako mieszaniny zbiornikowe:
Kalif Mega 283 SE - 2,5-3,0 l/ha
Nimbus 283 SE - 2,5-3,0 l/ha
Command 480 EC + Butisan 400 SC - 0,2 +1,5-2,0 l/ha
Command 480 EC + Helm Rap 500 SC - 0,2 + 1,5 l/ha
Command 480 EC + Rapsan 500 SC - 0,2 + 1,5 l/ha
Kilof 480 EC + Butisan 400 SC - 0,15-0,2 + 2,0 l/ha
"Butisan 500 SC + Command 480 EC" - dwupak na 2,5 ha

W ofercie dla producentów rzepaku znajdują się też mieszaniny fabryczne z udziałem metazachloru. Do tego rodzaju mieszanin należy Butisan Duo, który - dzięki dodatkowej substancji aktywnej (dimetenamid-P) - skutecznie zwalcza na przykład bodziszka drobnego, a także zwiększa skuteczność w stosunku do przytulii czepnej.
Butisan Duo 400 SC - 2,0-2,5 l/ha

Inna, bardziej znana mieszanina metazachloru w swoim składzie posiada ponadto chinomerak. Dodatkowo zwalcza więc blekot pospolity (oraz inne gatunki z rodziny selerowatych, d. baldaszkowych), a także wzmacnia działanie chwastobójcze w stosunku do przytulii czepnej.
Butisan Star 416 SC - 2,5-3,0 l/ha
Rapsan Plus SC - 2,5-3,0 l/ha

Te same herbicydy zalecane są również doglebowo, ale w opóźnionym terminie, czyli od 4 do 7 dni po siewie, nawet jeżeli w tym czasie nastąpiło skiełkowanie nasion (nie wschody!). W takiej sytuacji stosowanie tych środków zalecane jest w nieco obniżonych dawkach:
Butisan Star 416 SC - 2,0-2,5 l/ha
Rapsan Plus SC - 2,0-2,5 l/ha

Stosowanie wielu herbicydów oraz ich mieszanin jest zalecane w przedziałach dawek (od-do). Dawki niższe należy stosować na glebach lżejszych, piaszczystych. Dawki wyższe zalecane są na glebach próchnicznych, ciężkich, które częściowo wiążą cząsteczki substancji aktywnych, dezaktywując je. Na glebach lekkich, w jakiejkolwiek formie - pojedynczo czy w formie mieszaniny - nie jest zalecany chlomazon. Dodatkowo skuteczność działania preparatów doglebowych podnosi prawidłowa uprawa; powinny być stosowane na glebę bez grud, a nasiona rzepaku należy siać na jednakową głębokość i dokładnie przykrywać glebą.