Pomimo wzrastającego zapotrzebowania na nasiona rzepaku i zapewnionego zbytu w Polsce można zaobserwować następujące od kilku lat zmniejszenie produkcji i stagnację plonów tej rośliny.

Obecnie uzyskiwane plony nie przekraczają średniej z ostatnich 10 lat wynoszącej 26 dt/ha - informuje PSPO.
Analitycy Stowarzyszenia zwracają także uwagę, że plony rzepaku w Polsce nie dorównują nawet przeciętnemu wynikowi Unii Europejskiej wynoszącemu ok. 30 dt/ha, a zahamowanie przyrostu plonów następuje pomimo postępu technologicznego nowo rejestrowanych odmian, których lista bardzo szybko się rozrasta.

Wg. PSPO w zasiewach pod zbiory 2012 r. na rynku polskim znajdowało się już ok. 200 odmian, podczas gdy do Krajowego Katalogu wpisane były 94.

Dane te oznaczają, że w Polsce uprawia się coraz więcej odmian o niezbadanej adaptacji do warunków Polski oraz o nieznanej jakości - konkluduje PSPO.

Zauważając powyższe problemy PSPO postanowiło podjąć kroki mające na celu poprawę obecnej sytuacji i zminimalizowanie związanych z tym ryzyk.

Jako, że jedną z głównych przyczyn złego stanu upraw - alarmuje PSPO - może być trudność wyboru z wielu oferowanych odmian tej, która będzie odpowiednia dla danych warunków uprawy, Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad zapewnieniem rolnikom dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu nasiennictwa oraz promocję odmian rzepaku o najwyższym potencjale produkcyjnym.

Po szeregu spotkań konsultacyjnych z ekspertami PSPO zamierzało publikować ‘Ranking odmian rzepaku ozimego'. Opracowanie to zostało przygotowane na podstawie danych PDOiR za 2010 i 2011 z uwzględnieniem przezimowania za 2012 rok w skróconej i przejrzystej formie, dzięki czemu stanowiłoby użyteczne narzędzie dla szerokiego grona odbiorców.

Niestety - ubolewa Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju - z uwagi na stanowisko Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, które nie było zainteresowane przyłączeniem się do współpracy w tym zakresie, PSPO ostatecznie zadecydowało o tymczasowym zawieszeniu gotowego projektu.

Obecnie PSPO apeluje, żeby producenci dokładnie przyjrzeli się przezimowaniu odmian rzepaku oraz odmianom, które były sprawdzane w polskich warunkach.
W 6 magazynie Farmer, omawiane było przezimowanie odmian rzepaku.

Farmer.pl publikował także listę odmian badanych i ich przezimowanie w porównaniu z poprzednim sezonem.