Globalna produkcja soi została obniżona o 8,2 mln ton do 361,0 mln w związku z mniejszymi plonami w Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Urugwaju i RPA. Prognoza produkcji w Brazylii jest obniżona o 5 mln ton do 117 mln ton z powodu suszy w regionach południowych i środkowo-zachodnich. Prognozowana produkcja dla Argentyny obniżyła się o 0,5 mln ton do 55 mln ton z powodu zmniejszenia powierzchni zbiorów, która jest częściowo rekompensowana zwiększonymi plonami.

Globalny eksport soi zmniejszył się o 1,7 mln ton do 154,4 mln ton. Niższy ma być eksport z Brazylii, Urugwaju i Paragwaju, częściowo zrównoważony wyższym eksportem z Argentyny. Import globalny zmniejszy się o 2 mln ton przede wszystkim dzięki redukcji w Chinach. Światowe zapasy końcowe na sezon 2018/2019 obniżyły się w tym miesiącu o 8,6 mln ton do 106,7 mln ton, co stanowi wzrost o 8,6 mln ton w stosunku do szacunków w sezonie 2017/2018.

Przy spadku zbiorów w Argentyny w 2018 r. z powodu suszy, o 30 procent w stosunku do pierwotnych prognoz zakłada się, że zapasy soi będą niższe od wcześniejszych szacunków.