Prognoza światowej produkcji nasion oleistych w sezonie 2020/2021 została obniżona o 2,6 mln ton do 478,9 mln, przede wszystkim z powodu niższej produkcji nasion słonecznika na Ukrainie, w UE, Mołdawii i Argentynie. Produkcja nasion słonecznika na Ukrainie została obniżona o 2 miliony ton do 15 milionów w warunkach suszy, w trakcie sezonu i wobec dotychczasowych wyników zbiorów. Susza wpłynęła również na perspektywy plonów Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Niższa produkcja nasion słonecznika na Ukrainie skutkuje niższym globalnym eksportem śruty słonecznikowej i oleju.

Częściowo rekompensuje to wzrost eksportu oleju palmowego z Malezji i śruty rzepakowej z Rosji. Prognozy podaży i popytu na soję w sezonie 2020/2021 obejmują niższe zapasy początkowe, wyższe plony i niższe zapasy końcowe. Początkowe zapasy są obniżone przede wszystkim z powodu większej presji na Chiny w sezonie 2019/20, co jest częściowo równoważone niższym eksportem i wyższymi zapasami w Brazylii. W Chinach, Bangladeszu, Tajlandii i Wietnamie import soi w sezonie 2020/2021 i spożycie są wyższe. Argentyński eksport spadł o 0,5 miliona ton z powodu silniejszej konkurencji ze strony USA. Przy niższych dostawach z USA i wyższym światowym wykorzystaniu, globalne zapasy końcowe zmniejszą się o 4,9 miliona ton do 88,7 miliona ton.