Prognoza światowej produkcja soi spadła o 10,1 miliona ton do 353,8 mln ton. Zbiory w Brazylii są obniżone o 7,0 mln ton do 127 mln ton, w Argentynie o1,5 mln ton do 43,5 mln ton, w Paragwaj o 1,0 mln ton do 5,3 mln ton, a w Urugwaj o 0,6 mln do 2,0 mln ton.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji roślinnej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Podczas gdy światowy tłoczenie soi jest obniżone o 5,0 mln ton w tempie wolniejszym niż oczekiwano, tłoczenie nasion słonecznika obniżyło się o kolejne 2,2 mln ton, przede wszystkim w Ukrainie.

Głównymi rynkami, na które miał wpływ niższe ukraiński tłoczenie nasion słonecznika i eksport produktów, są Indie i UE. Niższe dostawy produktów słonecznikowych na rynkach są częściowo równoważone wyższym importem oleju sojowego do Indii i importu rzepaku do UE. Mniejsze dostawy nasion oleistych oraz wysokie ceny śruty i oleju roślinnego obniżają prognozy wzrostu globalnego popytu.

Prognozy światowy handlu soją w sezonie 2021/2022 zmniejszyły się o 6,4 mln ton do 158,6 mln ton, przy czym niższy eksport z Ameryki Południowej jest częściowo równoważony wyższym eksportem z USA. Import do Chin zmniejszył się o 3 mln ton do 94 mln ton. Inne rynki o niższym imporcie to Rosja, Bangladesz, Egipt, UE, Pakistan, Argentyna i Białoruś.

Światowe zapasy soi spadły o 2,9 mln ton do 90,0 mln ton, czyli najniższego poziomu od sezonu 2015/2016.