Wyższe ceny będą stanowić zachętę do powiększenia obszaru upraw oleistych i zwiększenia produkcji nasion słonecznika po spadkach związanych z plonami z poprzedniego sezonu.

Przewiduje się, że światowa produkcja soi wzrośnie o 22,6 mln ton do 385,5 mln ton. USDA prognozuje, że zbiory w Brazylii wyniosą rekordowe 144,0 mln ton, podczas gdy zbiory w Argentynie wzrosną o 5,0 mln ton do 52 mln ton.

Przewiduje się, że światowa produkcja nasion o wysokiej zawartości oleju (słonecznika i rzepaku) wzrośnie o 6 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021 w związku z ożywieniem produkcji nasion słonecznika na Ukrainie, w Rosji i w UE oraz ze wzrostem produkcji rzepaku w Kanadzie.

USDA oczekuje, że światowy eksport soi wzrośnie o 1 procent do 172,9 mln ton. Przewiduje też, że udział USA w globalnym eksporcie spadnie, podczas gdy udział Brazylii w sezonie 2021/2022. wzrośnie do 54 proc. z 50 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021. USDA uważa też, że chiński import soi wzrośnie o 3 mln ton do 103 mln ton. Przewiduje się, że globalne zapasy końcowe soi wyniosą 91,1 mln ton, co oznacza wzrosną w sezonie 2021/2022 o 4,6 mln ton, przy czym większość wzrostu przypadnie na Chiny i Brazylię.

 Przewiduje się, że globalne zużycie oleju roślinnego w sezonie 2021/2022 wyniesie 213,2 mln ton, co oznacza wzrost o 3,0 proc., z największym wzrostem w Chinach i USA. USDA przewiduje, że globalne zapasy końcowe olejów roślinnych wyniosą 22,4 miliona ton, co oznacza spadek o 3 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021 i najniższy poziom od 11 lat.