W wielu regionach kraju jest dużo wilgoci po ostatnich opadach. W przeciągu kilku dni spadło nawet 50 l/m2 (centrum kraju).  Uaktywniły się więc ślimaki. Gatunkami, które zagrażają oziminom są: pomrowik plamisty, ślink luzytański, ślinik wielki, a także ślinik zmienny i rdzawy. Ich szkodliwość bywa zmienna, w dużej mierze jest  uzależniona od warunków pogodowych, głównie od wilgotności, temperatury otoczenia, rodzaju i obfitości pokarmu oraz warunków siedliskowych. Ślimakom sprzyjają też uproszczenia w uprawie i pozostawianie resztek pożniwnych na polu. Wysoka ich liczebność utrzymuje się do końca października.

Ślimaki uszkadzają wszystkie organy roślin, jednak najchętniej żerują na kiełkujących nasionach, siewkach i młodych liściach. Takie objawy są wspólne dla wielu agrofagów. Jednak oznakami obecności na plantacji ślimaków są zaschnięte, błyszczące ślady śluzu.

Uszkodzenia w rzepaku ozimym

Są już pierwsze sygnały o pojawach ślimaków na plantacjach rzepaku ozimego. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia są rośliny w fazie kiełkowania oraz wschodów. Młode siewki mogą być zjadane w całości przez co dochodzi do redukcji obsady.  W liściach właściwych ślimaki wygryzają otwory, czasem powodując gołożery. Starsze rośliny są mniej atrakcyjne dla ślimaków przez co ich żer staje się także mniej szkodliwy dla kondycji roślin.

Uszkodzenia w zbożach

Wkrótce przystąpimy także do siewu zbóż. Przez ślimaki zboża uszkadzane są głównie w stadium ziarna bezpośrednio po wysiewie. Ślimaki zjadają zarodki i część lub całe bielmo nasion, uniemożliwiając kiełkowanie i wschody roślin. Drugi rodzaj uszkodzeń polega na całkowitym zniszczeniu siewek po skiełkowaniu i wschodach roślin. Podobnie jak w rzepaku im starsze rośliny tym szkody są mniejsze.

Wyszacuj zagrożenie

Na oko trudno ocenić na ile poważne jest zagrożenie ze strony ślimaków, ponieważ są one aktywne w nocy i trudno dostrzec pełną ich liczebność w ciągu dnia. Dla celów monitoringu stosuje się pułapki do odłowu ślimaków, które sprawdza się  kilka razy w tygodniu. Częściej polega się na wizualnych objawach uszkodzeń. Próg ekonomicznej szkodliwości bezpośrednio po siewie oraz w okresie wschodów to 2-3 ślimaki średnio na pułapkę lub zniszczenie 5 proc. roślin, a w fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych - próg to 4 lub więcej ślimaków średnio na pułapkę lub zniszczenie 10 proc. roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym.

Do walki ze ślimakami wykorzystuję się moluskocydy. W rzepaku zarejestrowanych jest 25 produktów opartych na dwóch substancjach czynnych: metaldehyd, który dostępny jest w produktach o różnym stężeniu (od 3-5proc.) oraz fosforan żelaza.

Preparatami zawierającymi metaldehyd są np. Glanzit 06 GB w dawce 3-5 kg/ha w zbożach - po siewie do fazy trzeciego-czwartego liścia, w rzepaku - po siewie do fazy tworzenia się rozet czy Snacol 05 GB w dawce 4 kg/ha - po siewie do fazy tworzenia się rozet rzepaku lub krzewienia się pszenicy. Środki zazwyczaj rozsypuje się równomiernie na powierzchni gleby albo przy użyciu aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin. Z kolei preparaty oparte o fosforan żelaza (np. Sluxx HP), są w formie przynęty gotowej do użycia (RB). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 7,0 kg/ha. Środek jest przeznaczony do stosowania poprzez rozrzucenie ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w postaci granulatu. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

Ze względu na wzmożoną aktywność ślimaków najlepiej zabiegi wykonywać w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Warto dobrze lustrować plantacje, bo często problem dotyczy tylko framgentu pola, na którym wówczas wskazane jest zastosowanie zabiegów ochronnych.