Z przeprowadzonych dotychczas lustracji zasiewów wynika, że także spora część upraw pszenicy, jęczmienia i pszenżyta uległa częściowemu zniszczeniu, lecz uprawy te nie są przewidziane do likwidacji - poinformował Leszek Górnik z Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.

W regionie do tej pory złożono wnioski na dopłaty do zużytego materiału siewnego na 4620 ha zbóż, z tego zgłoszono oświadczenia o wystąpieniu szkód w uprawach z tytułu złego przezimowania na 260 ha.

- Z informacji telefonicznych od rolników wynika, że dużo więcej wniosków jeszcze wpłynie do naszej agencji - powiedział Leszek Górnik.

Producenci rolni mogą uzyskać dopłaty na zakup materiału siewnego na nowe uprawy. Dotyczy to rolników, którzy do obsiania swoich pól zużyli materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W tym celu poszkodowani rolnicy powinni do 25 czerwca br. złożyć taki wniosek do swojego oddziału ARR.

- Przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), rolnik powinien powiadomić właściwy oddział ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej - powiedział Leszek Górnik.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie trzech lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,5 tys. euro.

Jak podał lubuski oddział ARR, dokładne szacunki strat mrozowych w województwie w uprawach będą znane do 4 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłat do materiału siewnego znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

Dopłaty do materiału siewnego są jedną z form pomocy rolnikom poszkodowanym przez zimową aurę. Producenci rolni mogą także ubiegać się o kredyty klęskowe, ulgi w podatku rolnym, odroczenie niektórych płatności i zobowiązań.

Szacowaniem strat wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych zajmują się komisje gminne powołane przez wojewodę.