Szczególnie wysoka podaż rzepaku po zbiorach przełożyła się na rekordowy przerób nasion w II półroczu ub.r., kiedy to członkowie Stowarzyszenie (PSPO) zagospodarowali 1,69 mln ton tj. o ok. 40 tys. ton więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

Warto też zwrócić uwagę na większą podaż oleju surowego, którego w 2022 r. wyprodukowano 1,35 mln ton wobec 1,32 w roku 2021. Oznacza to, że przetwarzany rzepak był dobrej jakości i charakteryzował się wyższym niż w poprzednich latach średnim zaolejeniem nasion - zaznaczyło PSPO.

Z kolei produkcja oleju rafinowanego w 2022 roku wyniosła 547 tys. ton, a więc wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 22 tys. ton.

 

Rekordowy przerób rzepaku

-Całkowity przerób rzepaku w 2022 roku przez firmy zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu był praktycznie na tym samym poziomie co w roku 2021, więc nadrobiliśmy nieco mniejszy przerób surowca w pierwszej połowie roku wynikający m.in. z zawirowań na europejskim rynku surowcowym związanych z wybuchem wojny w Ukrainie - skomentował prezes PSPO Mariusz Szeliga.

Dzięki wysokiemu przerobowi rzepaku w ubiegłym roku PSPO było głównym dostawcą krajowych pasz wysokobiałkowych w postaci śruty i makuchu rzepakowego w ilości prawie 1,9 mln ton.

Dyrektor Generalny PSPO Adam Stępień zauważył, że w II kwartale ub.r. miał miejsce rekordowy, bo ponad 46 proc. udział oleju rafinowanego w przerobie, co było bezpośrednią reakcją krajowej branży na dodatkowe zapotrzebowanie wobec przerwanych wojną łańcuchów dostaw oleju spożywczego na europejskim rynku. W drugiej połowie roku sytuacja ustabilizowała się i odsetek rafinatu spadł do niecałych 38 proc.

Olej przeznaczany jest na biopaliwa i cele spożywcze. Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rzepakowego pozostaje sektor wytwórczy biopaliw.

Firmy olejarskie zrzeszone w Stowarzyszeniu przerabiają ok. 90 proc. nasion pozyskanych w Polsce.