Spośród wszystkich insektycydów przeznaczonych do zwalczania słodyszka rzepakowego do wyboru mamy zaledwie 15 substancji czynnych i wiele z nich chemicznie jest bardzo podobnych do siebie. Dominują 3 grupy chemiczne pyretroidy (ponad połowa), związki fosforoorganiczne oraz neonikotynoidy. Każda z tych grup ma swoje wady i zalety.

W przypadku pyretroidów, w obrębie tych związków obserwowane jest duże zróżnicowanie poziomu odporności słodyszka rzepakowego w stosunku do poszczególnych substancji czynnych. Według badań prowadzonych przez IOR–PIB w Poznaniu, najbardziej skuteczny z tej grupy związków i o najmniejszym ryzyku powstania odporności jest tau-fluwalinat (aktualnie zarejestrowany jest tylko jeden insektycyd oparty o tę substancję czynną). Największe ryzyko powstania odpornej niesie ze sobą stosowanie: deltametryny (12 zarejestrowanych preparatów), alfa-cypermetryny (8), esfenwaleratu (1), gamma-cyhalotryny (1) oraz lamda-cyhalotryny (18). Jednocześnie obserwuje się słabnącą skuteczność dla większości tych substancji wobec słodyszka rzepakowego. Co więcej za wyjątkiem tau-fluwalinatu, pyretroidy są bardzo toksyczne dla owadów zapylających i pozostałych owadów pożytecznych.

Inną grupą związków są neonikotynoidy, których reprezentantem jest acetamipryd (dostępne są 4 preparaty). Jest to związek o niskim udowodnionym poziomie odporności słodyszka rzepakowego, znacznie mniejszym, niż w przypadku pyretroidów. Jednocześnie, co jest bardzo ważne, jest on bezpieczny dla entomofauny pożytecznej i działa systemiczne w roślinie.

Duża grupa insektycydów należy do związki fosforoorganicznych. Przedstawicielem tej grupy jest chloropiryfos (17 preparatów). Występuje on także w mieszaninach z pyretroidami (4 fabryczne mieszaniny). Póki co nie ma doniesień naukowych, by słodyszek się uodpornił na ten związek. Badania naukowe także mówią o dobrej skuteczności wobec słodyszka. Jego podstawową wadą jest jego bardzo wysoka toksyczność dla entomofauny pożytecznej. Dlatego związku tego nie można stosować w okresie kwitnienia rzepaku.