Generalnie szkodnik ten nalatuje na plantacje zwykle od stadium wydłużenia pędów rzepaku do kwitnienia (BBCH 30-61).

Trzeba wiedzieć, że chrząszcze słodyszka właśnie są szkodliwe w okresie rozwoju pąków kwiatowych, ale uszkodzenia we wczesnych fazach rozwojowych mają największy wpływ na wielkość plonu. Dlaczego? Ponieważ duże pąki są niszczone przez tego szkodnika częściowo, ale już te małe - dopiero rozwijające się - są zjadane całkowicie.

Podczas wykonywania zabiegów ochronnych nie tylko w okresie kwitnienia rzepaku, ale też kwitnienia chwastów w nich występujących, rolnik powinien przestrzegać okresu prewencji dla pszczół, a zabiegi zwalczania prowadzić wyłącznie wieczorem po zakończonym locie tych pożytecznych owadów.

Do walki ze słodyszkiem mamy do dyspozycji preparaty z takich grup chemicznych jak: fosforoorganiczne, neonikotynoidy, oksadiazyny, pirydyny azometyny i pyretroidy. Te ostanie ze względu na to, że wykazują toksyczność dla pszczół i owadów zapylających, mają dość długi okres prewencji, więc trzeba o tym pamiętać.

Podajemy przykładowe preparaty do walki ze słodyszkiem:
- fosforoorganiczne: Dursban 480 EC, Dursban Delta 200 CS, Pyrinex 250 CS, Pyrinex 480 EC, Pyrisimex 480 EC,

- oksadiazyny: Avaunt 150 EC, Explicite 150 EC,

- pirydyny azometyny: Plenum 500 WG,

- neonikotynoidy: Acetamip 20 SP, Mospilan 20 SP, Sumitox 20 SP, Viper 20 SP,

- pyretroidy: Fastac 100 EC, Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Cyperkill Max 500 EC, Sherpa 100 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Patriot 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC, Trebon 30 EC, Karate Zeon 050 CS, Wojownik 050 CS, Mavrik 240 EW, Alstar Pro 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW, Titan 100 EW.