Termin zabiegu T-2 nie jest taki oczywisty

Jest wiele czynników wpływających na termin zabiegu T-2 – omawiał złożoność zagadnienia Dariusz Szymański menedżer ds. zbóż, Bayer. Jak tłumaczył prelegent przy ustalaniu terminy pod lupę należy wziąć przede wszystkim presję chorobotwórczą i prognozy na najbliższe tygodnie. Następnie ocenić należy potencjał plantacji i zastanowić się nad planowaną technologią ochrony, czy zamykać ją będziemy na dwóch czy trzech zabiegach. W tym roku ważnym elementem jest także termin wykonania zabiegu T-1 i to jakimi substancjami czynnymi chroniono zboża. Dobrze należy się także zastanowić nad wyborem fungicydu, który nie tylko powinien zwalczać szerokie spektrum patogenów, ale także ważna jest także jego długość działania. To zależy nie tylko od substancji czynnych, ale także od formulacji środka.

- Ze względu na tegoroczny przebieg pogody i trudności ze znalezieniem okna aplikacyjnego oraz duże ryzyko zmycia preparatu przez deszcz warto wybrać Ascrę Xpro 260 EC w formulacji „Leafshield”, która zwiększa, szybkość wiązania się preparatu z powierzchnią roślin, wnikania do rośliny i transportowania do miejsc działania– mówił podczas webinaru Dariusz Szymański menedżer ds. zbóż, Bayer.

Nowe odmiany marki Dekalb

Podczas spotkania zaprezentowano 5 odmian rzepaku. Dr Szymon Hoppe Market Development Representative skupił się nie tylko na cechach agronomicznych każdej z nich. W tle prezentował także wyniki plonowania oraz zaolejenia, które pozyskiwano z różnych lokalizacji i w różnych warunkach środowiskowych. Każda z odmian polecana jest szczególnie na nieco inne specyficzne warunki uprawy.

- Do intensywnej technologii polecamy odmianę DK Excited, na stanowiska gdzie może dochodzić do wymarznięć odmianę DK Exima. Do segmentu odmian, które wyróżniają się dobrą efektywnością gospodarowania azotem dołącza odmiana DK Expectation. W segmencie odmian z toleranacją na kiłę kapusty jest nowość DK Plasma. Mamy także nową odmianę przeznaczoną dla zwolenników technologii ClearField - to DK Immortal CL – podsumował wachlarz nowości odmianowych dr Hoppe.

Wszystkie odmiany marki Dekalb zostaną zaprawione zaprawą fungicydową Scenic Gold oraz pokryte Buteo Start, zaprawą insektycydową zarejestrowaną w roku ubiegłym. Ten zestaw nazywa się Acceleron Elite – doprecyzował na koniec prelegent.

Zapraszamy na retransmisję z tego wydarzenia: