Zdaniem przedstawicieli organizacji powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w UE 27 powinna wzrosnąć o 160 000 ha do poziomu 8,7 miliona ha. Powierzchnia utrzyma się na stałym poziomie lub nieznacznie wzrośnie na zachodzie Wspólnoty, gdzie zwiększeniu uległa powierzchnia zasiewów upraw ozimych. Tymczasem w Europie Centralnej i Wschodniej, szczególnie na Węgrzech, w Rumunii, Polsce i w Bułgarii, oczekiwany jest wzrost powierzchni uprawy kukurydzy. Rolnicy nie mogli bowiem ukończyć jesienią siewów zbóż ozimych i rzepaku z powodu suszy, dodatkowo niektóre pola będą przesiewane z powodu strat zimowych.

Przewiduje się, że w krajach poza Unią: na Ukrainie, w Rosji, w Serbii, na Białorusi i w Chorwacji, powierzchnia uprawy kukurydzy wzrośnie o około 685 000 ha do poziomu 9,7 miliona hektarów.

Ten znaczny, bo 8 proc. wzrost, będzie możliwy dzięki zapowiadanemu wzrostowi powierzchni uprawy kukurydzy na Ukrainie o 500 000 do 700 000 ha. Wzrost ten jest podyktowany korzystnymi cenami na ziarno kukurydzy i koniecznością przesiewania upraw ozimych, znajdujących się w złym stanie. W rezultacie szacuje się, że powierzchnia uprawy kukurydzy w Europie wzrośnie o około milion hektarów osiągając poziom 24,2 miliony hektarów - podaje Federacja.