Import soi do krajów Wspólnoty ma wzrosnąć w bieżącym sezonie 2010/2011 do ok. 14,3 mln t. Dlaczego? Na skutek niedoborów rzepaku.

Aby zaspokoić popyt na olej w bieżącym sezonie prognozowany jest wzrost przerobu soi o ok. 760 tys. t do ok. 13,5 mln t.

Poziom tłoczenia rzepaku w sezonie 20101/2011 zmniejszy się o blisko 1 mln t przy redukcji zapasów tego surowca z 1,5 do 1 mln t. Zmniejszenie przerobu rzepaku będzie prawdopodobnie dotyczyć okresu styczeń/czerwiec 2011.

Źródło: farmer.pl

Sprawdź ceny kontraktów terminowych