Naukowcy przeprowadzili badania w latach 2009–2010 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń w celu określenia wpływu stosowanych wiosną regulatorów wzrostu na pokrój roślin i plon nasion rzepaku ozimego. Przebadano wpływ trzech regulatorów (Antywylegacz 675 SL, Caramba 60 SL, Toprex 375 SC) stosowanych w okresie intensywnego wzrostu wiosną. Doświadczenie to założono jako dwuczynnikowe w czterech powtórzeniach. Preparaty były zaaplikowane w pięciu terminach w okresie intensywnej wegetacji wiosennej.

Najlepiej w tym zestawieniu, jak informują naukowcy, wypadł Toprex 375 SC. Charakteryzował się bowiem największym skróceniem łodyg. Okazało się, że dobrze na skrócenie wzrostu rośliny działają preparaty stosowane na początku wegetacji wiosennej. Wraz z opóźnieniem terminu aplikacji regulatorów działanie ich słabło.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych