PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Wybieraj sprawdzone odmiany

Lista odmian zalecanych stanowi doskonałe źródło obiektywnych informacji na temat przydatności danej odmiany rzepaku ozimego do uprawy w konkretnym regionie Polski.W Krajowym Rejestrze znajduje się przeszło sto odmian, a do dyspozycji rolników jest jeszcze szeroka ich gama pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Podpowiedzi, którą z nich wybrać, dostarczają wyniki obiektywnych badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) z Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych. W charakterystyce odmian PDO możemy znaleźć takie dane, jak: plon nasion, zawartość tłuszczu, ilość glukozynolanów i białka, ocenę przezimowania, odporność na choroby czy wczesność.

Podstawową cechą braną przez praktyków pod uwagę przy wyborze odmiany jest plenność. Odmiany mieszańcowe plonują wyżej od populacyjnych, a także odznaczają się mniejszą rozpiętością wielkości plonów pomiędzy odmianami. Nie przekreśla to zasadności korzystania z tych drugich, które są bardzo przydatne w warunkach uprawy rzepaku na stanowiskach nierokujących plonu w wysokości powyżej 4 t/ha. Korzystanie z bardzo drogiego materiału siewnego mieszańców nie znajduje wówczas ekonomicznego uzasadnienia. Jest to także chybiony pomysł z rolniczego punktu widzenia. Przy słabych warunkach glebowych odmiany mieszańcowe nie są w stanie wykazać swojego wysokiego potencjału plonowania. Praktycznie każde gospodarstwo dysponuje glebami o zróżnicowanej jakości. Zatem rozsądne jest korzystanie z różnych odmian, dostosowanych cechami do odmiennych warunków siedliskowych.

Zimotrwałość jest drugą cechą najczęściej braną pod uwagę przy wyborze odmiany. Pozwala ocenić ryzyko wymarznięcia plantacji. Kolejnym kryterium jest odporność roślin na porażenie chorobami. W doświadczeniach PDO stosuje się skalę procentową wyrażającą liczbę roślin danej odmiany dotkniętych chorobą. W charakterystyce odmian ujęte są te najczęściej występujące, jak: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

Lista odmian zalecanych (LOZ) rzepaku ozimego na rok 2016 liczy 41 pozycji. Spośród nich 30 stanowią mieszańce. Pozostałe 11 to odmiany populacyjne Na liście figurują też 3 odmiany niewidniejące w Krajowym Rejestrze (KR), lecz pochodzące z katalogu CCA - Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Najczęściej pojawiającymi się odmianami dla poszczególnych województw w zestawieniu Listy Odmian Zalecanych (LOZ) są: Sherlock i DK Exquisite - występują odpowiednio w zaleceniach dla: 10 i 8 województw. Pierwsza jest tradycyjną odmianą populacyjną (liniową), a druga mieszańcową. Na przeciwległym biegunie są takie odmiany, jak: Adriana, Bellevue, ES Scarlett, Graf, NK Petrol, Popular, PR46W20, Sidney, SY Polana, które zalecane są do uprawy na terenie jednego województwa.

Uwagę zwraca silna presja nowo rejestrowanych odmian. Są to na tyle udane kreacje hodowlane, że z łatwością eliminują z LOZ starsze. O ile w latach 2010-2013 wprowadzono na listę łącznie 11 odmian, to na przestrzeni ostatnich 3 lat aż 30.

Rekordowo dużo - 14, przybyło ich w tym roku (tabela). W większości są to odmiany wpisane do KR w latach 2013-2014, choć trafiły się dwie starsze (Adriana, Bellevue), figurujące w tym zestawieniu już od 2008 r.

Poniżej prezentujemy charakterystyki odmian figurujących na LOZ. Są one uszeregowane zgodnie z latami wpisania ich do KR - od najnowszych do najstarszych.

WPISANE DO KR W 2014 R.

Shrek - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych mniejsza od średniej, a na choroby podstawy łodygi większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

Saaten-Union Polska sp. z o.o.

DK Exssence - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny stosunkowo wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych średnia, a na pozostałe choroby mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

Monsanto Polska sp. z o.o.

Graf - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny stosunkowo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania wcześniejszy od średniego.

Odporność na choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Monsanto Polska sp. z o.o.

Popular - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion poniżej średniej.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

DSV Polska sp. z o.o.

SY Polana - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie Termin początku kwitnienia średni, a dojrzewania nieco późniejszy od średniego.

Odporność na choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Syngenta Polska sp. z o.o.

Sidney - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion dość duża.

Zimotrwałość roślin przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniego, a dojrzewania średni.

Odporność na choroby podstawy łodygi większa od średniej, na pozostałe choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Saatbau Polska sp. z o.o.

ES Valegro - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej poniżej średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.

Odporność na choroby średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Euralis Nasiona sp. z o.o.

WPISANE DO KR W 2013 R.

Arsenal - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego.

Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

DK Exclusiv - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion dość mała.

Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na czerń krzyżowych mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska sp. z o.o.

Garou - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach powyżej średniej, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Mercedes - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco większa od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi zbliżona do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Minerva - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość mała.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową dość mała, na czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi zbliżona do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o. SY Marten - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na czerń krzyżowych mniejsza do średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

Syngenta Polska sp. z o.o.

Harry - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion dość duża.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi dość mała.

Pełnomocnik hodowcy:

Saatbau Polska sp. z o.o.

ES Scarlett - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi dość duża, na czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Euralis Nasiona sp. z o.o.

Quartz - odmiana populacyjna. Plon nasion na poziomie najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin bardzo duża. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

KWS Polska sp. z o.o.

WPISANE DO KR 2012 R.

Lohana - odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Marcopolos - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy.

Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy:

KWS Polska sp. z o.o.

DK Exstorm - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Stabilne plonowanie w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Monsanto Polska sp. z o.o.

Marathon - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość mała. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o nieco większej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych nieco większa od średniej, na czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

Bonanza - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Stabilne plonowanie w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

RAGT Semences Polska sp. z o.o.

Sherpa - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej

masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Saaten-Union Polska sp. z o.o.

SY Carlo - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Syngenta Polska sp. z o.o.

WPISANE DO KR W 2011 R.

DK Exquisite - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży. Wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od średniej, na choroby podstawy łodygi średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o. i Monsanto Polska sp. z o.o

Pamela - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość

tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów nieco powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej dość późny. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

SY Cassidy - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową i na czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

Inspiration - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Wyniki plonowania stabilne w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej, na choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

WPISANE DO KR W 2010 R.

Sherlock - odmiana populacyjna. Plon nasion dość duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniej. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie.

Odporność na suchą zgniliznę twardzikową dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych nieco wyższa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska sp. z o.o.

Artoga - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion przeciętna.

Zimotrwałość powyżej średniej. Termin początku kwitnienia nieco późniejszy od średniej, dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie.

Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi i zgniliznę twardzikową dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Oddział w Polsce.

Gladius - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniej. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych nieco wyższa od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

SY Kolumb - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej.

Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę średnia, na zamieranie korzeni gorsza od średniej, na czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: S yngenta Seeds sp. z o.o.

WPISANE DO KR W 2009 R.

Abakus - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej.

Zimotrwałość dobra. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mała do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

NK Technic - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych mniejsza od średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

WPISANE DO KR W 2008 R.

Visby - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność roślin na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o

Monolit - odmiana populacyjna. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu w nasionach duża do bardzo dużej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej mała do średniej.

Zimotrwałość powyżej średniej. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia dość późny, dojrzewania średni.

Odporność roślin na zgniliznę twardzikową średnia, suchą zgniliznę kapustnych dość duża, na czerń krzyżowych średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Sp. z o.o.

Adriana - odmiana populacyjna. Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej średnia.

Zimotrwałość przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Odporność roślin na zgniliznę twardzikową średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeene Spółka Europejska Oddział w Polsce

Bellevue - odmiana populacyjna. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu w nasionach duża do bardzo dużej, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej średnia.

Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokie, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzewania dość późny.

Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość duża, na choroby podstawy łodygi powyżej średniej, na suchą zgniliznę kapustnych średnia.

Hodowca: Bayer CropScience AG.

NK Petrol - odmiana mieszańcowa. Zawartość glukozynolanów w nasionach dość duża, tłuszczu średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej.

Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania przeciętny. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową dość mała, na suchą zgniliznę i czerń krzyżowych średnia.

Pełnomocnik hodowcy:

Syngenta Seeds sp. z o.o.

ODMIANY Z KATALOGU CCA

DK Explicit - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo wysoka. Rośliny wysokie, termin początku kwitnienia i dojrzewania średnio późny. Wysoka tolerancja na choroby. Odmiana zarejestrowana we Francji w 2010 r.

Pełnomocnik hodowcy:

Monsanto Polska sp. z o.o.

DK Excellium - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo wysoka.

Zimotrwałość roślin wysoka. Rośliny wysokie, termin początku kwitnienia i dojrzewania średnio wczesny. Wysoka tolerancja na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych. Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn. Odmiana zarejestrowana we Francji w 2010 r.

Pełnomocnik hodowcy:

Monsanto Polska sp. z o.o.

PR46W20 - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo wysoka, glukozynolanów niska.

Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Wysoka tolerancja na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2008 r.

Pełnomocnik hodowcy: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce.

Tekst pochodzi z wydania 7/2016 miesięcznika FARMER http://www.farmer.pl/czasopismo-farmer/84.htmlPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.179.111
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.