- Bardzo wysokie ceny skupu i korzystna relacja cen rzepak : pszenica przyczyniły się do wzrostu zasiewów rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory do 700-730 tys. ha - o 10-18 proc. większej w relacji do powierzchni zbioru w bieżącym roku - czytamy w raporcie „Rynek rzepaku" przygotowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Naukowcy podali, że w III kwartale 2012 r., w którym skupiono ponad mln ton rzepaku (57 proc. zbiorów), przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła 1950 zł/t. Była ona w tym czasie wyższa o blisko 7 proc. od tej notowanej w roku 2011.

- W Polsce zbiory rzepaku w 2012 r. okazały się znacznie lepsze niż się tego spodziewano wiosną, ale w porównaniu ze zbiorami w 2011 r. zwiększyły się niewiele, o 1,1 proc. do 1,9 mln ton. Spadek areału uprawy został z nadwyżką zrekompensowany przez wzrost plonów. Na krajowym rynku wystąpiła przewaga popytu nad podażą rzepaku i jego ceny wzrosły - podaje IERiGŻ.