Odmiana rzepaku Arsenal zasiana została w zeszłym roku na polach produkcyjnych Wiktora i Pawła Snuszków w Brodnicy w technologii uprawy pasowej gleby -strip till . W przypadku takiej technologii nasiona siane są w niezbyt mocno uprawione pasy, a międzyrzędzia pozostają nieuprawione.

Gleba w uprawionym pasie jest dobrze napowietrzona i luźna i dzięki temu nasiona dobrze kiełkują, a rośliny dobrze się korzenią. Mała inwazyjność tej technologii uprawy, brak przewracania górnej warstwy gleby jak ma to miejsce przy orce bardzo pozytywnie wpływa na życie biologiczne gleby. Niższe są też nakłady energetyczne takiej uprawy, czyli koszty.

-Rzepak z pola w Brodnicy (klasa IV/V) "sypnął" 4,2 tony. To rekord dla tego pola, dotychczas on wynosił 3,8 t. Na polu w Ogieniowie, gdzie stanowisko jest lepsze (klasa III/IV), Arsenal plonował średnio na poziomie 4,49 t/ha. - podaje portalowi farmer.pl Daniel Niewiński z firmy Limagrain.

- Uważam, że wynik taki to wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze Arsenal naturalnie posiada wysoki potencjał plonowania. Ponadto technologia strip till korzystnie wpływa na jakość gleby, a przez to na wzrost i rozwój roślin. Co więcej odmiana ta posiada gen Rlm 7, który zapewnił roślinom większą odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Wysoki plon to w pewnym stopniu również zasługa tego, że odmiana Arsenal jest mniej podatna na osypywanie się nasion i prawdopodobnie ta jej właściwość zabezpieczyła część cennego plonu przed jego utratą podczas dojrzewania oraz omłotu.

Według wielu doniesień, zbiory w całym kraju będą porównywalne bądź nawet wyższe od tych z ubiegłego roku. Niestety rolnicy nie mogą się w pełni cieszyć z udanych żniw i zbiorów - martwi bowiem cena rzepaku, która obecnie nie przekracza kwoty 1300 zł za tonę.