W krajowych zakładach tłuszczowych w roku 2014 po raz kolejny odnotowano wzrost przerobu nasion rzepaku.

Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, które skupia około 90 proc. krajowych zakładów przetwórczych, rekordowy przerób rzepaku pozwolił na wyprodukowanie:

• 1,03 miliona ton oleju surowego
• 415 tysięcy ton oleju rafinowanego,
• 1,3 miliona ton śruty poekstrakcyjnej rzepakowej,
• 53 tysięcy ton makuchu.

Można zatem wysnuć przypuszczenie, że w Polsce przerobiono dotychczas ponad 2,6 mln ton nasion rzepaku. Rekordowy przerób nasion można powiązać z rekordowymi zbiorami jakie zanotowano w minionym roku. Według danych GUS zbiory te oscylowały na poziomie 3,2 mln ton i były wyższe o prawie 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: PSPO