Imagel T jest aplikacją firmy Yara, służącą do określenia potrzeb nawożenia rzepaku azotem. Chcąc z niej skorzystać, trzeba posiadać Smartphone lub iPad z aparatem fotograficznym, oraz dostęp do internetu.

Używając aplikacji wykonuje się kilka zdjęć plantacji. Następnie należy je przesłać do serwera Yara który dokonuje ich analizy. Po jej wykonaniu przekazuje on pocztą zwrotną wyliczoną, rekomendowaną dawkę azotu.

Zdjęcia należy wykonywać z wysokości ok. 1,5m, tak aby obraz obejmował 2-3 rzędy rzepaku. Stopień pokrycia gleby roślinnością nie powinien przekraczać 80 proc. Na zdjęciu powinny się znajdować tylko rośliny i gleba (bez rąk, butów itp.). Resztki roślinne nie stanowią problemu pod warunkiem, że nie zasłaniają powierzchni liści. Na zdjęciu nie mogą znajdować się chwasty, oraz śnieg. Należy unikać wykonywania zdjęć roślin pokrytych rosą lub przymrozkiem. Dla dokładności wyniku należy zrobić i przesłać 10 do 20 zdjęć z różnych miejsc pola.