Rzepak ozimy jest zdecydowanie najpopularniejszą rośliną oleistą. Ze względu na konieczność wykonania wielu zabiegów ochrony roślin, uważany jest za roślinę drogą w uprawie, ale jednocześnie zapewniającą stosunkowo dobre zyski. Rzepak zalecany jest na gleby klas bonitacyjnych I-IIIb, gdzie może plonować powyżej 4 t/ha, jednak w praktyce bywa uprawiany nawet na V klasie bonitacyjnej, a jego średni plon oscyluje wokół 3 t/ha.

Rzepak po pszenżycie

Odmiana SY Annabella została wysiana po zbiorze pszenżyta ozimego Belcanto. Wcześniejsze zabiegi wykonane na plantacji, a także spostrzeżenia można przeczytać w poniższym wpisie:

Wiosenna ochrona rzepaku i nawożenie dolistne

Obecnie, w pierwszych dniach maja, na rzepaku nie widać śladów chorób, niedoborów czy żerowania szkodników. Rośliny wyglądają zdrowo, ciężka gleba magazynuje rezerwuar wody i składników pokarmowych, a to powinno przełożyć się na wysoki plon nasion. Na plantacji znaleźć można pojedyncze osobniki słodyszka rzepakowego, jednak w ilości nie stanowiącej zagrożenia.

W pierwszych dniach kwietnia przeprowadzony został zabieg zwalczania chowaczy łodygowych. W dawce 0,16 kg/ha został zastosowany insektycyd zawierający acetamipryd 100 g/kg i lambda-cyhalotrynę 30 g/kg. Jednocześnie przeprowadzona został ochrona fungicydowa i nawożenie dolistne. Przeciwko chorobom grzybowym zastosowany został w dawce 0,5 l/ha preparat zawierający tebukonazol 500g/l i chlorek mepikwatu 300 g/l.

W mieszaninie zbiornikowej znalazły się również nawozy dolistne. Zastosowany został w dawce 2 kg/ha nawóz wieloskładnikowy dedykowany dla rzepaku, zawierający 135 g/kg SO3, 100 g/kg B, 47 g/kg N, 15 g/kg Mn, 5 g/kg Cu, 3 g/kg Fe, 3 g/kg Zn i 1 g/kg Mo. Dodatkowo, ze względu na duże zapotrzebowanie rzepaku na bor, dodany został w dawce 1 l/ha nawóz zawierający ten pierwiastek w ilości 150 g/l.

Zwalczając szkodniki rzepaku nie można zapominać o ochronie zapylaczy, fot. Maciej Sacha
Zwalczając szkodniki rzepaku nie można zapominać o ochronie zapylaczy, fot. Maciej Sacha

Zabiegi insektycydowe a ochrona zapylaczy

Zwalczając szkodniki takie jak chowacze czy słodyszki, nie można zapominać, że insektycydy zabijają również owady pożyteczne. Z tego względu należy pamiętać, aby zabiegi w kwitnącym rzepaku wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu przez pszczoły. W związku ze wczesnymi wschodami słońca, a więc i rozpoczęciem aktywności owadów, opryski powinny trwać nie później niż do godziny 1:00 w nocy. Ochrona zapylaczy jest w naszym interesie, gdyż szczególnie w przypadku odmian mieszańcowych odpowiadają one za wzrost plonu nawet o 30%.