W wielu przypadkach jest to możliwe. Zaorane plantacje wymarzniętego rzepaku ozimego, uprzednio odchwaszczane chemicznie, mogą być stanowiskami pod uprawę zbóż jarych. Nie wszystkie, ale większość. W ramach szczegółowych informacji warto zapoznać się, ile czasu musi upłynąć od zastosowania herbicydu w rzepaku do siewu konkretnych gatunków zbóż jarych. Czy są konieczne, a jeżeli tak, to jakie uprawy muszą poprzedzać tę czynność.

NAJWIĘKSZY WPŁYW

Na następstwo roślin największy wpływ mają substancje o działaniu doglebowym. To ich rozkład biologiczny trwa najdłużej. Jednak zawsze istnieją wyjątki. Bywa, że substancje wnikające głównie przez zielone części roślin także kumulują się w glebie. Rzepak należy do upraw odchwaszczanych bardzo często mieszaninami zarówno fabrycznymi, jak i zbiornikowymi. W mieszaninach zmieniają się proporcje substancji czynnych w stosunku do ich pojedynczej aplikacji. Te wszystkie niuanse należy rozpatrzyć.

SOLIŚCI

Jedną z "masowo" stosowanych substancji czynnych jest chlomazon. Stosunkowo tani, bardzo skuteczny w zwalczaniu przytulii czepnej, cieszy się dużą popularnością. Uważa się, że eliminuje samosiewy zbóż kiełkujące z płytszych warstw gleby. Niestety, ma to odzwierciedlenie w ograniczeniu uprawy zbóż na stanowiskach, w których był stosowany.

Drugi potentat to metazachlor. Również potrafi ograniczyć występowanie samosiewów zbóż. Jednak rozkłada się nieco szybciej. W stanowiskach zaoranych wiosną, w których był zastosowany, można uprawiać zboża jare.

Rzadziej w pojedynkę bywa stosowany dimetachlor lub napropamid. W pierwszym przypadku po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można siać jęczmień, owies i pszenicę. Zastosowanie pełnej dawki napropamidu, niestety, wyklucza następczy siew zbóż.

MIESZANINY

Wszystkie omówione substancje czynne zalecane są w wielu mieszaninach fabrycznych i zbiornikowych. Są stosowane w określonych proporcjach, ale zawsze w mniejszych ilościach niż stosowane pojedynczo. W przypadku brania pod uwagę przesiewów to bardzo dobre rozwiązanie. Praktycznie wszystkie mieszaniny poza łączną aplikacją chlomazonu i napropamidu dopuszczają siew zbóż jarych - a co najmniej pszenicy.

Wiele mieszanin z udziałem substancji o działaniu doglebowym łączonych jest ze związkami chociażby częściowo wnikającymi do roślin przez ich części zielone (chinomerak, dimetenamid-P, imazamoks, pikloram). To w znacznym stopniu osłabia działanie następcze i pozwala na wiosenny siew zbóż.

Artykuł ukazał się w grudniowym numerze miesięcznika "Farmer"