• COBORU opublikowało Wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach porejestrowych za rok 2022.
  • Tegoroczny wzorzec stanowi średnia plonowania z 6 odmian populacyjnych badanych w tym roku  w ramach PDO. Został on oszacowany na 43,8 dt/ha.
  • Najwyżej plonującymi odmianami rzepaku ozimego w roku 2022r. w tych badaniach okazały się odmiany: KWS Lauros  (131 proc. wzorca), DK Excentric (125 proc.) oraz DK Excited (125 proc. wzorca). Przy czym dwie pierwsze odmiany badane  były w 9 lokalizacjach natomiast DK Excited w 26. 

Wysoki plon rzepaku

Wyniki tegoroczne COBORU potwierdzają, że pomimo licznych stresów pogodowych rzepak wybronił się. Jego średni plon jest najwyższy od trzech lat. Nie zmienia to jednak faktu, że wyniki te w ujęciu regionalnych są dość rozbieżne, o czym napiszemy w kolejnym artykule. Najwyżej plonująca odmiana mieszańcowa KWS Lauros oddała 131 proc. wzorca, co w przeliczeniu daje plon nasion na poziomie 57,38 dt/ha. Takie wyniki produkcyjne także spływają od wielu rolników, co potwierdza fakt, że tegoroczne warunki sprzyjały plonowaniu rzepaku. 

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 31 lipca 2022 roku), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2022(dwie z nich nie były badane w sezonie wegetacyjnym 2021/2022), przedstawiono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych. Informacja obejmuje również wyniki plonowania 6 odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

Badania prowadzono stosując średni poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu.

Wyniki plonowania pochodzą z 26 doświadczeń; cztery doświadczenia zdyskwalifikowano – dwa w trakcie wegetacji, a dwa po zbiorze plonu nasion.

Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Które odmiany populacyjne plonowały najwyżej w 2022r?

Odmiany w tabelach uszeregowano według malejącego plonu w roku 2022 lub kolejno w latach 2021 i 2020 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Dwuliterowy kod państw przy
nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Plon odmian populacyjnych Źródło: COBORU
Plon odmian populacyjnych Źródło: COBORU

Najwyżej plonujące odmiany mieszańcowe rzepaku w 2022r.?

Podobnie jak w przypadku odmian populacyjnych, także mieszańcowe zostały uszeregowane wg, malejącego plonu uzyskanego w roku 2022r. 

Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.1 Źródło: COBORU
Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.1 Źródło: COBORU

Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.2 ŹRÓDŁO: COBORU
Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.2 ŹRÓDŁO: COBORU

Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.3. ŹRÓDŁO: COBORU
Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego cz.3. ŹRÓDŁO: COBORU

Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego nie badanych w roku 2022 cz.4. ŹRÓDŁO: COBORU
Plon odmian mieszańcowych rzepaku ozimego nie badanych w roku 2022 cz.4. ŹRÓDŁO: COBORU

 

Jak podaje COBORU wyniki z roku 2022 mają charakter wstępny, dlatego po ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny oleiste