Słodyszek naleciał na plantacje rzepaczane podczas ostatniej fali ciepłej pogody, która miała miejsce na początku kwietnia. Lokalnie chrząszczy było tak dużo, że pierwsi plantatorzy decydowali się na zabiegi ochrony roślin. Jak informowali nas producenci rolni w pierwszej dekadzie kwietnia odławiali w żółtych naczyniach więcej chrząszczy słodyszków niż chrząszczy chowaczy. Inni producenci donoszą, że wyłapywali zaledwie pojedyncze chrząszcze, a słodyszek ostatecznie nie przekroczył progu ekonomicznej szkodliwości.

Obecna pogoda i ochłodzenie z nocnymi przymrozkami wstrzymała dalsze naloty słodyszka rzepakowego i z drugiej strony uniemożliwiła wykonanie zabiegów ochrony roślin.

W sytuacji nawet niewielkiego ocieplenia może okazać się, że naloty będą kontynuowane i dynamicznie wzrośnie aktywność tego szkodnika. Potrzebny będzie zabieg insektycydowy. Przed decyzją o wykonaniu takiego zabiegu warto zwrócić także uwagę na temperaturę działania podstawowych substancji czynnych. Informacje te przedstawiamy poniżej:
- poniżej 20 °C możemy stosować takie substancje czynne jak: alfa-cypermetryna, lambda-cyhalotryna, zeta-cypermetryna, cypermetryna, deltametryna, tau-fluwalinat, gamma-cyhalotryna, esfenwalerat, etofenproks
- powyżej 15 °C: chloropiryfos, malation
- powyżej 10°C: tiachlopryd
- 5-25°C: indoksakarb
- 10-25°C: tiachlopryd+deltametryna
- 15-25°C chloropiryfos+cypermetryna
- temperatura nie ma większego wpływu na działanie takich subtancji jak: acetamipryd, pimetrozyna

 Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl Rozmawiaj w temacie: Chowacze, słodyszek i ...

Czytaj także: 

>>> Rośnie odporność słodyszka na insektycydy