Najlepsze efekty w zwalczaniu samosiewów w tym pozostałych jednoliściennych jak chociażby perz uzyska się po zastosowaniu graminicydów. Zwalczanie jednoliściennych obecnie opiera się na kilkunastu herbicydach, a do dyspozycji praktycznie mamy 6 substancji czynnych.

Poniżej przedstawiamy graminicydy zalecane do odchwaszczania rzepaku ozimego, które mogą zostać zastosowane jesienią. Dawki preparatów zależą od rodzaju zwalczanych jednoliściennych. Niższe dotyczą zazwyczaj zwalczania samosiewów zbóż, wyższe z kolei związane są ze zwalczaniem perzu. 

1. Agil 100 EC (propachizafop) w dawce od 0,5 do 1,5 l/ha,

2. Aria 100 EC (propachizafop) w dawce od 0,5 do 1,5 l/ha,

3. Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) w dawce 1,0 - 3,0 l/ha,

4. Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop - P - butylowy) w dawce 0,5 - 2,0 l/ha,

5. Grapan Extra 40 EC (chizalafop - P - tefurylowy) w dawce 2 l/ha,

6. Leopard Extra 05 EC (chizalafop - P- etylowy) w dawce 0,7 - 1,0 l/ha

7. Pantera 040 EC (chizalafop - P - tefurylowy) w dawce 2,0 l/ha,

8. Pilot 10 EC (chizalafop - P- etylowy) w dawce od 0,35 do 1,5 l/ha,

9. Selekt Super 120 EC (kletodym)  w dawce 0,8 l/ha,

10. Supero 05 EC (chizalafop - P- etylowy) w dawce 0,35 - 0,4 l/ha,

11. Targa Super 05 EC (chizalafop - P- etylowy) w dawce 0,75 - 3 l/ha,

Koszt takiego zabiegu może być różny. W przypadku wyboru najniższej dawki i zwalczania samosiewów zbóż może on oscylować w granicach od 30 zł/ha (przy wyborze 5 l preparatu)  do około 55-80 zł/ha  w przypadku wyboru preparatu jednolitrowego. Gdy zdecydujemy się na zastosowanie wyższych dawek w celu dodatkowego zwalczania perzu, należy liczyć się z większym wydatkiem. Koszt zabiegu może wówczas wynieść nawet 150 -200 zł/ha.