Chwasty w rzepaku ozimym, które nie zostaną wyeliminowane podczas jesieni, mogą podczas tego okresu mocno osłabić roślinę uprawną, a to z kolei może przyczynić się do jej wymarznięcia.

Niestety wielu producentów rzepaku skupia się na jesiennym zwalczaniu chwastów dwuliściennych i mniejszą uwagę zwraca na te jednoliścienne w tym na zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku. O ile pojedyncze samosiewy zbóż są stosunkowo mało konkurencyjne, o tyle duża ich liczba może mocno osłabić plantacje przed zimą.

Samosiewy zbóż w okresie jesieni osiągają znaczny wzrost i zacieniają rośliny rzepaku. Zaczynają one konkurować z rośliną uprawną i w efekcie rzepak pnie się do góry, wynosi szyjkę korzeniową ponad powierzchnię gleby, i to może być bezpośrednią przyczyną jego wymarznięcia.

Z drugiej strony samosiewy te wegetują w okresie jesieni tak długo jak i rzepak, obrabiając go w tym czasie przez kilka miesięcy z cennych składników pokarmowych. Szczególnie niebezpieczne są formy ozime, gdyż niezwalczane pozostaną na plantacji do wiosny.

Błędem jest również pozostawienie samosiewów jarych. Może być ich naprawdę dużo w przypadku gdy rzepak siany jest np. po jęczmieniu jarym. Rolnicy wychodzą z założenia, że pierwszy większy przymrozek je samoistnie zlikwiduje i problemu na wiosnę nie będzie. Do błędne rozumowanie. Przez cały okres jesieni będą one zakłócać prawidłowy wzrost i rozwój rzepaku, w tym przede wszystkim uniemożliwią prawidłowe jego wejście w spoczynek zimowy.

Do zwalczaniu samosiewów zbóż w rzepaku najlepiej użyć graminicydów. Przykładowe herbicydy zwalczające tylko i wyłącznie chwasty jednoliścienne to: Aria 100 EC (propachizafop w dawce: 0,5-0,7 l/ha) lub Grapan Extra 40 EC (chizalofop-P tefurylu w dawce 1,5 - 1,75 l/ha).

Pewne rezultaty w zwalczaniu samosiewów można uzyskać stosując preparaty na bazie substancji czynnej o nazwie metazachlor (zawierają ją preparaty: Bora 500 SC, Dakota 500 SC, Fuego Extra 500 SC). Substancja ta oprócz podstawowych chwastów dwuliściennych działa również na samosiewy zbóż.

Szczególnego znaczenia nabiera walka z samosiewami w przypadku praktykowania uproszczonej bezorkowej uprawy. Wówczas w celu ograniczenia liczby samosiewów najczęściej stosowane są na ściernisko herbicydy na bazie glifosatu.

Można do tego celu użyć np. Barclay Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Ultra SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Nufosate 360 SL, Pilar - Glifosat 360 SL, Roundup 360 Plus, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL, Wichura 360 SL.